Sự kiện - chuyên đề:

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 28,34 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5-2022

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5-2022 (từ ngày 1-5 đến ngày 15-5) đạt 28,34 tỷ USD, giảm 15,6% (tương ứng giảm 5,3 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 4-2022.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 5 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15-5-2022 đạt 270,56 tỷ USD, tăng 15,4%, tương ứng tăng 36,01 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 187,3 tỷ USD, tăng 14,3% (tương ứng tăng tới 23,44 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 83,26 tỷ USD, tăng 17,8% (tương ứng tăng 12,57 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Biểu đồ trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ ngày 1-1-2022 đến 15-5-2022 và cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ 1 tháng 5 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,7 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15-5, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 223 triệu USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5-2022 đạt 12,82 tỷ USD, giảm 28,6% (tương ứng giảm 5,13 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 4-2022. Như vậy, tính đến hết ngày 15-5, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 135,2 tỷ USD, tăng 15,5% tương ứng tăng 18,18 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 5-2022 đạt 9,24 tỷ USD, giảm 30,1%, tương ứng giảm 3,97 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 4-2022. Tính đến hết ngày 15-5, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 98,8 tỷ USD, tăng 13,3%, tương ứng tăng 11,63 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5-2022 đạt 15,52 tỷ USD. Ảnh minh họa: nhandan.vn

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5-2022 đạt 15,52 tỷ USD, giảm nhẹ 0,6% (tương ứng giảm 96 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 4-2022. Như vậy, tính đến hết ngày 15-5, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 135,39 tỷ USD, tăng 15,2% (tương ứng tăng 17,83 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,77 tỷ USD, giảm 3,3% (tương ứng giảm 331 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 4-2022. Tính đến hết ngày 15-5, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 88,5 tỷ USD, tăng 15,4% (tương ứng tăng 11,81 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo QĐND

15:12:57 24-05-GMT+0700

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5-2022 (từ ngày 1-5 đến ngày 15-5) đạt 28,34 tỷ USD, giảm 15,6% (tương ứng giảm 5,3 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong […]

Đối tác của chúng tôi