Sự kiện - chuyên đề:

TP.HCM xử lý nghiêm sai phạm trong kinh doanh bất động sản

Ủy ban Nhân dân TP.HCM giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức thực hiện hiệu quả đề án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý đất đai, bất động sản.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, khắc phục những bất cập hạn chế trong việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản và kịp thời phát hiện, báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền về những bất cập, hạn chế trong các quy định pháp luật có liên quan.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả đề án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố.

Sau đó, Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm cho Thành uỷ và Ủy ban nhân dân thành phố, tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết qua thực hiện quy chế cung cấp thông tin, khai thác sử dụng quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử thành phố, đồng thời khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng hoàn chỉnh, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu liên quan theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm.

Sau đó, Sở sẽ đề xuất kết nối liên thông cơ sở dữ liệu về các dự án kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên cả nước phục vụ quản lý nhà nước, phòng chống vi phạm pháp luật, khắc phục hạn chế về thẩm quyền trong trường hợp doanh nghiệp bất động sản có trụ sở trên địa bàn thành phố kinh doanh sản phẩm bất động sản tọa lạc ở địa phương khác và ngược lại.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10336/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về kết quả điều tra bước đầu vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản, tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định./.

Theo TTXVN

14:53:10 19-11-GMT+0700

Ủy ban Nhân dân TP.HCM giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức thực hiện hiệu quả đề án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý đất đai, bất động sản. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường […]

Đối tác của chúng tôi