Sự kiện - chuyên đề:

TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trước xu hướng gia tăng ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo, yêu cầu các sở ngành, địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Yêu cầu quận, huyện xây dựng kịch bản ứng phó dịch Covid-19

4 kịch bản ứng phó dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh (hình minh họa)

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch trên tinh thần thống nhất. Các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng các tình huống dịch theo từng địa bàn; đẩy mạnh công tác tiêm chủng; bảo đảm về thuốc điều trị, trang thiết bị y tế và khoanh vùng, cách ly trên phạm vi hẹp nhất có thể.

Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm soát chặt di biến động dân cư, nắm tình hình người dân ra, vào địa bàn để có biện pháp quản lý phù hợp; khai báo y tế thường xuyên; đẩy mạnh tuyên truyền…

UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Y tế hướng dẫn và giám sát trọng điểm hội chứng cúm (ILI), viêm phổi nặng (SVP), Covid-19, sớm phát hiện trường hợp nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng; xử lý triệt để các ổ dịch; thiết lập trạm y tế lưu động ở phường, xã, thị trấn; bổ sung nhân lực cho Trạm y tế sở tại khi số ca mắc tăng cao.

Song song đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh hoàn chỉnh kế hoạch, sẵn sàng thiết lập hệ thống điều trị bao gồm các trung tâm hồi sức tích cực, bệnh viện dã chiến. Quán triệt cơ sở khám, chữa bệnh nghiêm túc trong sàng lọc, phân luồng bệnh nhân; không chuyển lên tuyến trên đối với bệnh nhân nhẹ; hạn chế bệnh nhân chuyển nặng và đảm bảo người bệnh được thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời.

Để đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu kiểm soát dịch đã đề ra, UBND TP đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện tại các địa phương từ 25 đến 30/11. Nội dung kiểm tra căn cứ theo Quyết định 3900 của UBND TP về quy định tạm thời các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch có hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn.

Siết chặt kỷ luật để kiểm soát dịch Covid-19

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để kiểm soát dịch Covid-19 (hình minh họa)

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký văn bản số 3899/UBND-VX về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Cvid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Văn bản này nhằm đảm bảo thực hiện các biện pháp phù hợp với quy định hiện hành, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hồ chí Minh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, TP Thủ Đức và các quận huyện, các hội đặc thù thuộc TP và doanh nghiệp nhà nước khẩn trương rà soát lại quy chế làm việc, quy định của các cơ quan, đơn vị; đồng thời có chế độ khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Kiểm soát chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra, đánh giá bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế; chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Đồng thời, nắm bắt thông tin qua báo chí, truyền thông, cổng thông tin 1022, đơn thư phản ánh của người dân và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về hành vi vi phạm quy tắc ứng xử đạo đức, công vụ, hoạt động công vụ, công tác phòng chống dịch của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh hoặc xử lý, khắc phục kịp thời vi phạm (nếu có).

Yêu cầu báo cáo khẩn các trường hợp đột xuất và báo cáo định kỳ hằng tháng, (ngày cuối của tháng) công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị và các hoạt động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu, đề xuất trình UBND TP Hồ chí Minh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Lập 19 đoàn kiểm tra công tác kiểm soát dịch Covid-19

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác phong, chống dịch tại TP Thủ Đức (nguồn ảnh nld.com.vn).

Để đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu đề ra, UBND TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định thành lập 19 đoàn công tác do các lãnh đạo thành phố dẫn đầu, kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội từ ngày 25/11 đến hết ngày 30/11.

UBND TP Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu tiếp tục kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Cụ thể, ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất; củng cố, tăng cường hệ thống y tế và từng bước khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội an toàn, linh hoạt, hiệu quả, mở rộng các hoạt động của khu vực sản xuất, dịch vụ, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Đoàn 1 do Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dẫn đầu, sẽ kiểm tra, đánh giá tại TP Thủ Đức. Đoàn 2 do Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi dẫn đầu, sẽ kiểm tra, đánh giá quận 8. Các lãnh đạo TP, giám đốc các sở ngành sẽ dẫn đầu 17 đoàn khác kiểm tra, đánh giá tại các quận huyện còn lại. Việc kiểm tra cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác phòng, chống dịch.

Theo KTĐT

16:29:12 24-11-GMT+0700

Trước xu hướng gia tăng ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo, yêu cầu các sở ngành, địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu quận, huyện xây dựng kịch bản ứng phó dịch Covid-19 4 kịch bản […]

Đối tác của chúng tôi