Sự kiện - chuyên đề:

Trả lời bạn đọc

VHDN: Liên tiếp thời gian vừa qua toà soạn Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của công dân thị trấn Trại cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Về việc UBND huyện Đồng Hỷ và thị trấn Trại Cau tổ chức cưỡng chế trái pháp luật gia đình bà Hoàng thị Lý, tại nơi ở và thờ tự của gia đình bà ngày 3/12/2019 khi sự việc đang còn tranh chấp chưa được giải quyết .

 

Việc cưỡng chế này đã được Văn hoá Doanh nghiệp VN và hàng loạt tờ báo Trung ương có bài phản ánh. nội dung : Thực hiện việc cưỡng chế không có quyết định cưỡng chế theo luật định, không thông báo cho gia đình bà Hoàng thị Lý, trong khi bà Lý hơn 80 tuổi đang ốm nặng trong nhà, chính quyền đưa người, máy móc vào phá cổng sắt nơi thờ cúng… Người dân còn cho biết rất nhiều đơn của công dân gửi đến các cấp có thẩm quyền. Sau đó lại được chuyển về UBND huyện Đồng Hỷ nhưng kết quả đều không có hồi âm nào của việc giải quyết ?

Ngày 21/9/2020, Tổng biên tập Tạp chí Văn hoá Doanh nghiệp VN có công văn số 05/CV- VHDN gửi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, đề nghị chỉ đạo xem xét sự việc này.

Vừa qua, ngày 22 tháng 10 năm 2020  toà soạn VHDNVN nhận được công văn số 13/CV-VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên thông báo về việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhận được văn bản của toà soạn và chỉ đạo chuyển nội dung sự việc trên đến UBND huyện Đồng Hỷ xem xét giải quyết theo qui định .

Ban biên tập Tạp chí Văn hoá Doanh nghiệp VN rất trân trọng sự vào cuộc, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên và tiếp tục tiếp cận sự việc để thông báo kết quả giải quyết của UBND huyện Đồng Hỷ đến đông đảo bạn đọc quan tâm.

 

Ban biên tập

09:58:37 30-10-GMT+0700

VHDN: Liên tiếp thời gian vừa qua toà soạn Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của công dân thị trấn Trại cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Về việc UBND huyện Đồng Hỷ và thị trấn Trại Cau tổ chức cưỡng chế trái pháp luật gia […]

Đối tác của chúng tôi