Sự kiện - chuyên đề:

TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU CHO TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THỊ MINH

VHDN: Vừa qua, tại trụ sở BHXH Việt Nam, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng- Chủ tịch HĐQL BHXH Việt Nam đã trao quyết định nghỉ hưởng chế độ BHXH cho Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chúc mừng Thứ trưởng, Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khẳng định “Là cán bộ dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Minh trong suốt quá trình công tác tại BHXH Việt Nam là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp an sinh xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước”. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, trong suốt quá trình công tác tại ngành BHXH, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đã tạo những đột phá về ứng dụng CNTT, cải cách TTHC, độ bao phủ BHXH, BHYT, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện…, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành BHXH, tiến tới mục tiêu bao phủ BHXH toàn dân.

Theo quyết định, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh sẽ chính thức nghỉ hưởng chế độ BHXH từ ngày 1/4/2020.

Cũng nhân dịp này, HĐQL BHXH Việt Nam quyết định giao Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phụ trách công việc thay Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đến khi có quyết định bổ nhiệm mới.

PV

Chia sẻ
13:22:50 23-04-2020

VHDN: Vừa qua, tại trụ sở BHXH Việt Nam, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng- Chủ tịch HĐQL BHXH Việt Nam đã trao quyết định nghỉ hưởng chế độ BHXH cho Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh. Phát biểu tại buổi […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi