Sự kiện - chuyên đề:

Triển khai giảm thuế BVMT đối với nhiên liệu bay

Bộ Tài chính đã có công văn gửi Tổng cục Thuế, cục thuế các địa phương, Tổng cục Hải quan và các cục hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 đối với thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục thuế, hải quan thực hiện tốt Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14; chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo hệ thống để quản lý thuế, thực hiện điều chỉnh phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế để người nộp thuế kê khai được thuận lợi, đúng quy định.

Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân liên quan và triển khai thực hiện thu thuế BVMT đối với nhiên liệu bay kể từ 1/8/2020.

Trước đó, ngày 27/7/2020, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung mục 2 mục I Biểu thuế BVMT quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế BVMT.

Nguồn: Tạp chí Thuế

10:37:14 18-08-GMT+0700

Bộ Tài chính đã có công văn gửi Tổng cục Thuế, cục thuế các địa phương, Tổng cục Hải quan và các cục hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 đối với thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay. Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu […]

Đối tác của chúng tôi