Sự kiện - chuyên đề:

Triển vọng kinh tế, tài chính và tiền tệ năm 2021

Dưới đây là dự báo của các nhà phân tích về bức tranh kinh tế, tài chính và tiền tệ trong năm 2021.

Theo TTXVN

14:39:50 26-02-GMT+0700

Đối tác của chúng tôi