Sự kiện - chuyên đề:

Triệu Sơn (Thanh Hóa): Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng

VHDN: Giai đoạn 2021-2023, huyện Triệu Sơn đã có bước phát triển vượt bậc, giá trị sản xuất hàng năm đứng thứ 4 toàn tỉnh, tăng 4 bậc so với năm 2021. Đặc biệt, đây là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung phát triển kinh tế mũi nhọn, mang lại giá trị cao, coi trọng việc phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ môi trường.

 

Nhận định đúng về những khó khăn và thuận lợi của địa phương, bỏ tư duy sử dụng nguồn lực sẵn có như đất đai, tài nguyên… để phát triển kinh tế, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Triệu Sơn đã xây dựng, ban hành nhiều chương trình mang tính chi tiết trong từng lĩnh vực, đặt mục tiêu cao và quyết tâm thực hiện. Đồng thời, thảo luận các mục tiêu dài hạn nhằm đưa kinh tế phát triển đúng hướng.

Nhà máy sản xuất dây điện của Công ty Automotive systrems Vietnam co. LTD tại xã Thọ Tân.

Kết quả giai đoạn 2021- 2023, cơ cấu các ngành trong tổng giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 21,7% (năm 2020) xuống còn 16,61% (năm 2023). Công nghiệp xây dựng tăng từ 52,7% lên 60,84%, dịch vụ 22,55%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 61,38 triệu đồng, gấp 1,43 lần năm 2020 (mục tiêu đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn từ năm 2021-2023 đạt 1.947 tỷ đồng; riêng năm 2021 đạt 1.073 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước bình quân hằng năm ước đạt 29,4%, cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết (tăng 15% trở lên); thu ngân sách hằng năm đều vượt dự toán tỉnh giao, phản ánh đúng thực tế phát triển của huyện.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đạt kết quả tích cực. Giai đoạn 2021-2023, huyện có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100% số xã; có 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đến cuối năm 2023 toàn huyện có 26 sản phẩm OCOP 3 sao, đạt hơn 50% kế hoạch (50 sản phẩm).

Hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình trọng tâm về phát triển nông nghiệp và XDNTM giai đoạn 2021-2025; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển nông nghiệp; xây dựng các cơ chế, chính sách tạo sự đột phá trong nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất… hướng tới mục tiêu hình thành được nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng một số sản phẩm OCOP có lợi thế. Đồng thời, XDNTM có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng hiện đại, xây dựng thành công huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024, năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại 4, năm 2030 trở thành thị xã…

 

Phương Giang

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 6/2024)

09:45:17 17-06-2024

VHDN: Giai đoạn 2021-2023, huyện Triệu Sơn đã có bước phát triển vượt bậc, giá trị sản xuất hàng năm đứng thứ 4 toàn tỉnh, tăng 4 bậc so với năm 2021. Đặc biệt, đây là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung phát triển kinh tế […]

Đối tác của chúng tôi