Sự kiện - chuyên đề:

Trong phong trào thi đua giai đoạn 2016- 2020 : Thanh Hóa có số doanh nghiệp mới thành lập cao nhất cả nước 

Trong 5 năm qua, hướng vào chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu, phong trào thi đua và công tác khen thưởng tiếp tục được đổi mới. Nội dung, tiêu chí thi đua được cụ thể hoá, hình thức phát động thi đua ngày càng phong phú.

Tiêu biều của cách làm sáng tạo đó là phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ và triển khai tích cực, huy động được nhiều nguồn lực lớn của xã hội vào xây dựng phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Thanh Hóa đã ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, thực hiện các nội dung “3 đồng hành, 5 hỗ trợ doanh nghiệp”; cải thiện môi truờng đầu tư, kinh doanh; cải cách hành chính theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, đối tượng phục vụ; xây dựng, triển khai các đề án khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; định kỳ lãnh đạo chính quyền cấp tỉnh tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức gặp gỡ với các doanh nghiệp FDI, hội nghị xúc tiến đầu tư; hàng năm (13/10), tổ chức Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp và sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu, tôn vinh các doanh nhân được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”… Vì vậy, đã tập hợp sức mạnh, nguồn lực, trí tuệ và sức sáng tạo của các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh xây dựng, phát triển kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh có số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất từ trước đến nay, dự kiến thành lập mới 14.000 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 98.000 tỷ đồng, so với giai đoạn 2011 – 2015, gấp 2,6 lần về số doanh nghiệp và gấp 4,3 lần về vốn đăng ký. Nhiều doanh nghiệp được đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ngày càng ổn định, giải quyết hàng nghìn việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020. Tính đến năm 2020, toàn tỉnh có 27 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đứng thứ 3 trong cả nước, có 16 lượt doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia hàng năm (4 giải vàng, 12 giải bạc); có 03 doanh nghiệp được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Trong giai đoạn 2015 – 2020, có 05 doanh nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 07 doanh nhân được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” và nhiều doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các phần thưởng cao quý khác.

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua – khen thưởng của tỉnh, các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua cho phù hợp với đặc điểm, tình hình và chức năng nhiệm vụ của cấp, ngành, đoàn thể mình, đẩy mạnh các phong trào thi đua hiện có, phát động thêm các phong trào thi đua mới, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu hằng năm, tạo cơ sở vững chắc cho hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2020 – 2025.

ANH MINH

 

23:32:49 23-09-GMT+0700

Trong 5 năm qua, hướng vào chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu, phong trào thi đua và công tác khen thưởng tiếp […]

Đối tác của chúng tôi