Sự kiện - chuyên đề:

Trường đại học Điện Lực: Có hay không việc chủ đầu tư “ưu ái” nhà thầu ?

VHDN:Gói thầu do Trường Đại học Điện lực là chủ đầu tư có dấu hiệu “ưu ái” nhà thầu, tuy nhiên phía chủ đầu tư vẫn khẳng định mọi quy trình đều làm đúng pháp luật?

Nhóm PV

14:33:30 10-09-UTC

Đối tác của chúng tôi