Sự kiện - chuyên đề:

ẢNH 1

11:00:51 25-11-GMT+0700

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH quản lý khách sạn T&T và đại diện công ty Syskan trao biên bản hợp tác tư vấn xây dựng – quản lý – vận hành bệnh viện – nhà dưỡng lão chất lượng cao.

Đối tác của chúng tôi