Sự kiện - chuyên đề:

Từ ngày 1-3, trẻ em chưa có giấy khai sinh được cấp mã thẻ bảo hiểm y tế tạm thời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, từ ngày 1-3-2021, trẻ em sau khi sinh ra chưa được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế do chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh sẽ được cơ sở khám, chữa bệnh ghi mã thẻ bảo hiểm y tế tạm thời.

Theo các quy định hiện hành, tất cả trẻ em dưới 6 tuổi đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí sau khi làm giấy khai sinh. Tuy nhiên, trên thực tế, một số trẻ em cần khám, chữa bệnh ngay sau khi sinh ra, khi chưa có giấy khai sinh, khiến một số trẻ chưa được tiếp cận kịp thời với chính sách an sinh xã hội. Do đó, việc cấp mã thẻ bảo hiểm y tế tạm thời cho trẻ thể hiện sự quan tâm của các cơ quan chức năng đối với trẻ em, bảo đảm không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Hiện tại, 63/63 tỉnh, thành phố đã liên thông cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ được thực hiện theo quy trình thông suốt giữa các cơ quan chức năng.

Theo HNMO

10:11:10 11-01-GMT+0700

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, từ ngày 1-3-2021, trẻ em sau khi sinh ra chưa được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế do chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh sẽ được cơ sở khám, chữa bệnh ghi mã thẻ bảo hiểm y tế tạm […]

Đối tác của chúng tôi