Sự kiện - chuyên đề:

UBND huyện Bình Giang-Hải Dương: Tập trung thi công các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXVII (nhiệm kỳ 2015 – 2020), cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Bình Giang đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, trọng tâm là việc tạo nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thác hiệu quả lợi thế bứt phá đi lên, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, UBND huyện Bình Giang đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ về định hướng quy hoạch, phát triển trên cơ sở quy hoạch. Căn cứ tiềm năng, lợi thế của địa phương, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển đô thị, khu công nghiệp, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại dịch vụ. Rà soát và xác định các dự án cấp thiết để đầu tư, ưu tiên các dự án phục vụ sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho nhiều lao động. Khuyến khích thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Chủ động để được cấp vốn cho các dự án đã được phê duyệt. Đến nay, huyện Bình Giang đã được tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu 02 khu công nghiệp: Khu công nghiệp Kinh Bắc, với tổng diện tích 802,27 ha; Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng giai đoạn I và II, với tổng diện tích 514,57 ha và một số dự án khu đô thị, khu đô thị sinh thái khác trên địa bàn.

UBND huyện Bình Giang đã tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn chủ động khắc phục khó khăn, huy động tối đa nguồn lực hiện có để đầu tư xây dựng các công trình có tính cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh. Riêng năm 2020, tổng số nguồn vốn đầu tư công là 138 tỷ 844 triệu đồng. Trong đó, tổng vốn đã phân bổ là 115 tỷ 893 triệu đồng, đạt 83,46% kế hoạch. Đối với các dự án đầu tư xây dựng do huyện làm chủ đầu tư đều được cấp vốn kịp thời. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, huyện đã yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý vốn đầu tư; chỉ được khởi công công trình khi có bố trí vốn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đôn đốc đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình; tổ chức thực hiện việc nghiệm thu sơ bộ, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để làm cơ sở bố trí cấp nguồn kinh phí đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Qua kết quả giải ngân vốn đầu tư công, trong 6 tháng đầu năm, kinh phí thực hiện đối với nhiệm vụ trả nợ các công trình chuyển tiếp do huyện làm chủ đầu tư đạt được thực hiện đúng tiến độ, nguồn vốn đầu tư được bố trí sát với dự toán.

Một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Bình Giang đã đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Căn cứ Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện giao cho Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng huyện Bình Giang thực hiện lập, trình UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình. Khi các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch để nhà thầu tổ chức thi công bảo đảm hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch. Thực tế những năm qua cho thấy: Trên địa bàn huyện không có dự án nào không thể thực hiện vì lý do không giải phóng được mặt bằng…

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bình Giang có vai trò đại diện chủ đầu tư tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và thanh quyết toán công trình. Vì vậy, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bình Giang có vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do huyện làm chủ đầu tư, đặc biệt là các nhiệm vụ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm theo kế hoạch đầu tư công năm 2020 của HĐND huyện.

Đối với công tác giám sát kỹ thuật, chất lượng từng hạng mục, công trình/dự án, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bình Giang tổ chức đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu thực hiện dự án theo quy định của luật đấu thầu, giám sát thi công và thi công bảo đảm chất lượng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Công tác kiểm tra chất lượng công trình trong quá trình thi công từng hạng mục công trình được tư vấn giám sát chặt chẽ. Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bình Giang thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch và chất lượng công trình. Bên cạnh đó, đơn vị tích cực tham mưu cho huyện quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng nhiều công trình, dự án có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển mọi mặt của địa phương.

Hiện nay, một số công trình trên địa bàn đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đã đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Điển hình như: tuyến đường ĐH.6 Vĩnh Tuy – Hùng Thắng – Long Xuyên, tuyến đường ĐH.1 Đường 39E, tuyến đường ĐH.16 Lạc Long Quân, xây dựng nhà truyền thống huyện Bình Giang, sân vận động trung tâm huyện… Đây là các công trình trọng điểm đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội phục vụ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Sau khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Mặt khác, các dự án trọng điểm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, góp phần mở rộng, phát triển không gian đô thị, bố trí dân cư, tạo lợi thế để thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ… Hệ thống cấp điện, thủy lợi, nước sạch, thông tin và truyền thông tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Trong thời gian tới, huyện Bình Giang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn lực và tăng thu ngân sách; tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành và hợp tác đầu tư của doanh nghiệp huy động vốn đầu tư, triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt danh mục theo chủ trương của UBND tỉnh Hải Dương.

Ái Liên

15:23:48 10-08-UTC

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXVII (nhiệm kỳ 2015 – 2020), cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Bình Giang đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, trọng tâm là việc tạo nguồn lực, cải […]

-->

Đối tác của chúng tôi