Sự kiện - chuyên đề:

Ủng hộ & nâng tầm hiệu quả kinh tế tập thể

VHDN:Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 15 năm qua, kinh tế tập thể phát triển cả về số lượng và chất lượng; từng bước vượt qua tình trạng yếu kém kéo dài. Tính chung, kinh tế tập thể và hộ gia đình chiếm trên 30% GDP. Chính phủ thường xuyên quan tâm đến hoạt động của các hợp tác xã, tạo điều kiện cho các đơn vị phát triển, tham gia vào các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Phan Đức

11:37:02 07-11-GMT+0700

VHDN:Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 15 năm qua, kinh tế tập thể phát triển cả về số lượng và chất lượng; từng bước vượt qua tình trạng yếu kém kéo dài. Tính chung, kinh tế tập thể và hộ gia đình chiếm trên 30% GDP. Chính phủ thường xuyên quan tâm đến hoạt […]

Đối tác của chúng tôi