Sự kiện - chuyên đề:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bàn nhiều vấn đề quan trọng

Công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, Quốc hội sẽ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp đầu tuần tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 22/2, Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 1 ngày để tiến hành xem xét, cho ý kiến về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách của thành phố Hà Nội (nếu đủ kiều kiện).

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Chính phủ; cho ý kiến bằng văn bản đối với các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khoá này, dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng 3/2021.

Cũng tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Theo TPO

15:15:24 19-02-GMT+0700

Công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, Quốc hội sẽ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp đầu tuần tới. Ngày 22/2, Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ […]

Đối tác của chúng tôi