Sự kiện - chuyên đề:

Văn hóa doanh nghiệp hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Ngày 8/9, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs).

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, với chức năng và nhiệm vụ của mình, suốt 20 năm qua, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã triển khai rất nhiều hoạt động để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những ưu tiên là thúc đẩy các hoạt dộng nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

van hoa doanh nghiep huong toi binh dang gioi va trao quyen cho phu nu
Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Minh phát biểu tại Lễ phát động

Bên cạnh đó, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam cũng đã phối hợp với UN Women triển khai 2 mảng hoạt động lớn: Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thông qua tập huấn, đào tạo, hội thảo; Tăng cường sự tham gia của khu vực tư trong việc thúc đẩy bình đẳng giới bằng cách vận dụng WEPs. Lễ phát động Giải thưởng WEPs là cốt lõi của hoạt động này. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, bình đẳng thực chất sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm, lan tỏa sự ảnh hưởng của phụ nữ và nam giới trong xây dựng và phát triển kinh tế và thịnh vượng chung của quốc gia.

Còn bà Elisa Fernandez Saenz – Trưởng Đại diện UN WOMEN – chia sẻ, giữa đầu tư cho việc làm của phụ nữ và thu nhập bình quân đầu người có mối tương quan trực tiếp. Những quốc gia có tỷ lệ bình đẳng giới cao hơn sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn và năng lực cạnh tranh cao hơn. Tương tự, những doanh nghiệp có tỷ lệ bình đẳng giới cao hơn sẽ có lợi nhuận cao hơn, năng suất và năng lực cạnh tranh cao hơn, có lực lượng lao động và môi trường làm việc tốt hơn.

Các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) là sáng kiến chung của UN Women và UN Global Compact, bao gồm 7 bước mà các doanh nghiệp có thể thực hiện để trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, trên thị trường và trong cộng đồng. Áp dụng các nguyên tắc này, các doanh nghiệp sẽ có thể tạo điều kiện để phụ nữ tham gia đầy đủ vào các hoạt động kinh tế thuộc các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau trong đời sống kinh tế. Ký các tuyên bố, các doanh nghiệp thể hiện cam kết đối với của bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.Trên toàn thế giới đã có 3.358 lãnh đạo doanh nghiệp cam kết ủng hộ các WEPs, trong đó có 67 lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam.

Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (Weps)” có các hạng mục cụ thể: Lãnh đạo cam kết (trên 30 tuổi, dưới 30 tuổi); Bình đẳng giới tại nơi làm việc; Bình đẳng giới tại thị trường; Bình đẳng giới thông qua tham gia vào cộng đồng và trong ngành; Bình đẳng giới thông qua hành động trong đại dịch Covid-19.

Giải quốc gia tại Việt Nam vào trung tuần tháng 11/2020 và giải cấp khu vực ở Thái Lan ngày 12/2020.

Theo công thương

10:37:22 09-09-2020

Ngày 8/9, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs). Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Chủ tịch Hội đồng […]

Đối tác của chúng tôi