Sự kiện - chuyên đề:

Văn hóa, nhân tố quan trọng làm nên sức mạnh của doanh nhân

VHDN- Doanh nghiệp là tổ chức kinh doanh, để đạt được mục đích sinh lợi và phát triển bền vững, cùng với con người, vốn bằng tiền, bằng tài sản, một nhân tố để tạo nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp chính là văn hóa doanh nghiệp.

TS. Hoàng Anh Tuấn – Chủ tịch Hội kết nối Doanh nhân Toàn cầu (CEO LINK GLOBAL NETWORK), Chủ tịch Quỹ Văn hiến Việt Nam.

Tùy theo loại hình, mỗi doanh nghiệp có một cách thức xây dựng văn hóa khác nhau. Mỗi doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp của mình thông qua việc lựa chọn một hệ thống các giá trị và triết lý, xác định cách thức ra quyết định và hành động điển hình thông qua nó để tạo dựng hình ảnh, phong cách đặc trưng cho mình. Văn hóa doanh nghiệp phải được bắt đầu bằng ước mơ, bằng khát vọng của người đứng đầu. Người đứng đầu phải tạo điều kiện cho tất cả các thành viên nhận ra được những sắc thái riêng mà một tổ chức muốn vươn tới. Văn hóa doanh nghiệp là tài sản quý của doanh nghiệp, quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp. Tổng hợp các yếu tố gắn kết, điều phối, kiểm soát, tạo động lực… (qua các tập đoàn kinh tế lớn) văn hóa doanh nghiệp trong quản lý thể hiện hai vai trò quan trọng. Trước tiên, văn hóa doanh nghiệp là công cụ triển khai chiến lược. Chiến lược được thực hiện bởi tất cả mọi thành viên của doanh nghiệp. Mỗi người tham gia vào tổ chức với nhiệm vụ riêng, cương vị khác nhau và sở hữu những kỹ năng hành động không giống nhau. Họ là những mắt xích khác nhau trong một cỗ máy, nhưng để cỗ máy hoạt động theo hướng đã định thì buộc các mắt xích này phải phối hợp và thống nhất với nhau. Điều đó chỉ có thể đạt được nếu có những quy tắc hành động thống nhất để hướng dẫn, chi phối việc ra quyết định và hành động của mọi thành viên trong tổ chức, và đó không thể là gì khác ngoài yếu tố văn hóa.

Từ việc nghiên cứu những tập đoàn lớn cho thấy, văn hóa doanh nghiệp là cách tạo động lực cho người lao động và sự đoàn kết cho doanh nghiệp. Cũng bởi lẽ,. người lao động đi làm ngoài tiền lương, thu nhập thường xuyên, họ rất cần một môi trường văn hóa để tạo động lực, để thăng tiến, để tích lũy kinh nghiệm, để hy vọng vào tương lai.

Văn hóa doanh nghiệp được phát triển dựa trên hai yếu tố: giá trị và con người. Giá trị là những niềm tin được thể hiện trong triết lý hành động. Giá trị gồm các quan điểm, cách tư duy, cách giải quyết công việc mà các thành viên trong doanh nghiệp lựa chọn sẽ sử dụng làm thước đo để đánh giá các quyết định, nguồn động lực để hành động và mục tiêu để phấn đấu. Giá trị là những đóng góp về phúc lợi, về sự phồn vinh và phát triển của xã hội, về việc gìn giữ và phát triển các giá trị đạo đức và nhân văn con người của doanh nghiệp.

Yếu tố nữa của văn hóa doanh nghiệp là về con người, vì con người. Chính những con người trong doanh nghiệp đã tạo nên văn hóa doanh nghiệp. Nhờ văn hóa doanh nghiệp mà nhà quản lý có thể triển khai chiến lược kế hoạch, công việc nhanh chóng và dễ dàng hơn. Công việc quản lý lúc này có thể được thực hiện chủ yếu là quản lý bằng văn hóa.

Những doanh nghiệp hùng mạnh đều phát huy tốt vai trò tự quản của từng cá nhân, khích lệ tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, thành viên tổ chức, hướng tới việc khơi dậy nguồn sức mạnh tiềm ẩn ở mỗi thành viên, tập hợp sức mạnh tập thể từ các cá nhân.

Chúng ta đang nói nhiều về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đây không chỉ thuần túy là một cuộc cách mạng về công nghệ mà hơn thế còn là cuộc cách mạng về nhận thức, về chính sách và về văn hóa doanh nghiệp. Cách mạng công nghiệp 4.0 có nhân tố quan trọng là vạn vật kết nối. Văn hóa doanh nghiệp là thứ có thể kết nối mọi thành viên trong doanh nghiệp với nhau. Việc xây dựng một nề nếp văn hoá lành mạnh tiến bộ trong tổ chức giúp cho nhà quản lý dễ dàng hơn trong điều hành và triển khai kế hoạch của tổ chức. Điều này được coi là nhân tố quan trọng trong cuộc cách mạng công nghệ mới.

Hoàng Anh Tuấn

15:24:12 10-11-2018

VHDN- Doanh nghiệp là tổ chức kinh doanh, để đạt được mục đích sinh lợi và phát triển bền vững, cùng với con người, vốn bằng tiền, bằng tài sản, một nhân tố để tạo nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp chính là văn hóa doanh nghiệp. Tùy theo loại hình, mỗi doanh nghiệp […]

Đối tác của chúng tôi