Sự kiện - chuyên đề:

Việt Nam giành 4 huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Đoàn Việt Nam có 4 thí sinh dự thi Olympic Hóa học quốc tế 2020 thì cả 4 em đều đạt huy chương vàng, lập thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế từ trước đến nay.

Các học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế 2020 gồm em Lý Hải Đăng (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Thành phố Hải Phòng); em Nguyễn Hoàng Dương (học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); em Phạm Trung Quốc Anh (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An); em Đàm Thị Minh Trang (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định)./.

Theo vietnam+

10:12:58 31-07-UTC

Đoàn Việt Nam có 4 thí sinh dự thi Olympic Hóa học quốc tế 2020 thì cả 4 em đều đạt huy chương vàng, lập thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế từ trước đến nay. Các học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế 2020 […]

Đối tác của chúng tôi