Cục Phòng vệ thương mại nước ngoài (Bộ Công Thương), cho biết ngày 30/7 vừa qua, Ủy ban chống bán phá giá Indonesia (KADI) đã công bố dự thảo kết luận điều tra trong vụ việc chống bán phá giá đối với tôn mạ lạnh nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, KADI cho rằng tôn lạnh của Việt Nam đang bán phá giá và đã gây ra thiệt hại cho các công ty tôn lạnh của Indonesia.

Ngày 13/8/2020, Cục Phòng vệ thương mại đã gửi thư phản đối một số nội dung trong dự thảo kết luận của Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) về vụ việc chống bán phá giá đối với tôn mạ lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

Sau khi nhận được thông tin, Cục Phòng vệ Thương mại đã phân tích các tài liệu của KADI và trao đổi với các doanh nghiệp có quyền và lợi ích liên quan. Ngày 13/8/2020, Cục Phòng vệ Thương mại đã gửi thư phản đối một số nội dung trong dự thảo kết luận của KADI, cụ thể: Cục Phòng vệ Thương mại đề nghị KADI sử dụng các thông tin, dữ liệu do các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp và đã hợp tác đầy đủ với KADI trong quá trình điều tra. T

hứ hai, Cục Phòng vệ Thương mại phản đối một số kết luận chưa phù hợp, chưa phản ảnh đúng tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam như là vấn đề thuế giá trị gia tăng, sự trùng lặp trong tính toán… “Chính các nội dung thiếu chính xác này đã dẫn tới biên độ bán phá giá cao và gây ra bất lợi cho doanh nghiệp Việt Nam”, Cục Phòng vệ Thương mại nhấn mạnh.

Thứ 3, đề nghị KADI xem xét lại lại một cách thận trọng phương pháp tính toán, có xem xét tới tổng thể các yếu tố, bao gồm cả mức độ hợp tác cao nhất của doanh nghiệp Việt Nam, đảm bảo phù hợp với các quy định của WTO.

Ngoài ra, Cục Phòng vệ Thương mại cũng phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Indonesia chuẩn bị tài liệu và tham dự phiên tham vấn công khai trong vụ việc, dự kiến được tổ chức vào hôm nay 18/8/2020.

Trước đó, ngày 30/7 vừa qua, Ủy ban chống bán phá giá Indonesia (KADI) công bố dự thảo kết luận điều tra, cho rằng tôn lạnh của Việt Nam đang bán phá giá và đã gây ra thiệt hại cho các công ty tôn lạnh của Indonesia.

Sau khi nhận được thông tin, Cục Phòng vệ Thương mại đã phân tích các tài liệu của KADI và trao đổi với các doanh nghiệp có quyền và lợi ích liên quan. Đồng thời, Cục Phòng vệ Thương mại đã gửi thư phản đối một số nội dung trong dự thảo kết luận của KADI.

Cụ thể, Cục Phòng Vệ Thương mại cho biết, đã đề nghị KADI sử dụng các thông tin, dữ liệu do các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp do Việt Nam đã hợp tác đầy đủ với KADI trong quá trình điều tra.

Ngoài ra, Cục Phòng vệ Thương mại đề nghị KADI xem xét lại một cách thận trọng phương pháp tính toán, có xem xét tới tổng thể các yếu tố, bao gồm cả mức độ hợp tác cao nhất của doanh nghiệp Việt Nam, đảm bảo phù hợp với các quy định của WTO.

Theo enternews