Sự kiện - chuyên đề:

Vinh dự tự hào nông thôn mới

VHDN: Sáng ngày 3/6, tại Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và biểu dương các anh hùng điển hình tiên tiến. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh là 1 điển hình trong 700 điển hình tiêu biểu trong toàn quốc và còn vinh dự hơn 1 trong 70 điển hình được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa, đây không chỉ là vinh dự của tỉnh Hà Tĩnh mà còn vinh dự trong hệ thống Văn phòng Điều phối NTM toàn quốc.

Dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng… và 700 đại biểu điển hình tiên tiến – những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua yêu nước đã về dự buổi lễ trọng thể này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa, tuyên dương các gương điển hình trong một số lĩnh vực tiêu biểu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: tặng hoa, tuyên dương các gương điển hình trong một số lĩnh vực tiêu biểu

Trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua xây dựng NTM, với phát động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” đã có tính lan tỏa, hiệu ứng cao và một trong những phong trào đạt kết quả cao nhất. Ở Hà Tĩnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” và có thư kêu gọi các tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ chung tay xây dựng NTM và phát động phong trào thi đua theo các chủ đề, các giai đoạn cao điểm, nhờ vậy các phong trào thi đua đã đóng góp rất lớn đối với kết quả chung cao đối với xây dựng NTM của tỉnh nhà đạt kết quả toàn diện có chiều sâu, với nhiều dấu ấn nổi bật. Hà Tĩnh từ tỉnh khó khăn, điểm xuất phát thấp, bình quân mỗi xã chỉ đạt 3,5 tiêu chí/xã, không có xã đạt trên 10 tiêu chí có đến 183 xã đạt dưới 5 tiêu chí, trong đó có 20 xã không đạt tiêu chí nào, đến nay mức độ đạt chuẩn các tiêu chí đều tăng lên, đến nay bình quân đạt 15,1 tiêu chí/xã, tăng 11,6 tiêu chí so cuối năm 2010, có 115 xã đạt chuẩn, chiếm 50%, vượt mục tiêu đề ra, không còn xã dưới 10 tiêu chí; đặc biệt đang phấn đấu 18 đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; Hà Tĩnh trở thành điểm sáng về xây dựng NTM trong cả nước.

Để đạt kết quả đó phải kể rằng có sự đóng góp của các cơ quan tham mưu đã được ghi nhận và rất được đáng ghi nhận; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh có nhiều sáng tạo với 3 chức năng (Văn phòng của Ban chỉ đạo NTM tỉnh, tham mưu điều phối và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Ban chỉ đạo NTM tỉnh và UBND tỉnh giao) để thực hiện các phong trào thi đua như: Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí và cơ sở dữ liệu Chương trình MTQG xây dựng NTM, đặc biệt tham mưu tiêu chí 20 (xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu) và đã được Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG trung ương đánh giá rất cao, triển khai nhân rộng trên toàn quốc.

Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Trần Huy Oánh đã vinh dự được nhận hoa, tuyên dương của các đồng chí Lãnh đạo Đảng nhà nước trao tặng trong số 70 điển hình tiêu biểu của toàn quốc

Trong dịp này Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Trần Huy Oánh đã vinh dự được nhận hoa, tuyên dương của các đồng chí Lãnh đạo Đảng nhà nước trao tặng trong số 70 điển hình tiêu biểu của toàn quốc.

Văn nghệ chào mừng.

Ngô Thắng – Bá Tân

17:37:28 03-06-2018

VHDN: Sáng ngày 3/6, tại Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi […]

Đối tác của chúng tôi