Sự kiện - chuyên đề:

Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Nêu cao vai trò của người đứng đầu

VHDN: Xác định người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn giữ vai trò quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, do vậy Huyện ủy Vĩnh Lộc đã phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc hiện có 32 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 19 đảng bộ và 13 chi bộ trực thuộc với gần 5.700 đảng viên. Đồng chí Lê Văn Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc cho biết: Để nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy luôn yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đăng ký phần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái theo nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cùng với đó rà soát, hoàn thiện quy chế, quy định về mối quan hệ, lề lối làm việc; quản lý, tổ chức cán bộ; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu; quy định thực hiện trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp… Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm để chỉ đạo thực hiện, gắn với tinh thần “nói đi đôi với làm”, tận tâm, tận lực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; khắc phục tình trạng quan liêu, đùn đẩy trách nhiệm.

Cán bộ trực tiếp trao đổi với bà con nông dân.

Đối với cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề khó khăn, phức tạp để thực hiện, như: Thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án đấu giá đất và các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, môi trường… để tập trung thực hiện.

Đối với cơ sở, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Nhờ phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực. Hiện thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 62,33 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,33%.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Vĩnh Lộc tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất trong hành động. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện cho cán bộ.

 

Hoàng Dũng

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 6/2024)

09:27:03 17-06-2024

VHDN: Xác định người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn giữ vai trò quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, do vậy Huyện ủy Vĩnh Lộc đã phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn […]

Đối tác của chúng tôi