Sự kiện - chuyên đề:

Vụ MobiFone mua AVG: Hơn 2.540 tỷ đồng đã trở về với MobiFone

Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG ) vừa thực hiện việc chuyển trả hơn 2.540 tỷ đồng cho MobiFone vào ngày 28/3. Tính đến lúc này, nhóm cổ đông AVG đã chuyển cho MobiFone số tiền tương ứng 30% tổng giá trị hoàn trả theo thỏa thuận.

Theo nguồn tin của Dân trí, ông Phạm Nhật Vũ, đại diện cho nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG ) vừa thực hiện việc chuyển trả hơn 2.540 tỷ đồng cho Mobifone vào ngày 28/3.

Đây là một trong các bước tiếp theo trong việc thực hiện thỏa thuận nguyên tắc đã đạt được với MobiFone về việc hủy bỏ hợp đồng mua 95% cổ phần AVG của MobiFone.

Hiện còn 70% số tiền còn lại của “thương vụ” sẽ tiếp tục được AVG trả cho  MobiFone theo một lộ trình được cam kết giữa hai bên.

Trước đó, ngày 12/3, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo và chứng kiến việc MobiFone và cổ đông chuyển nhượng AVG ký biên bản cam kết huỷ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giữa 2 bên; các cổ đông chuyển nhượng sẽ trả lại toàn bộ số tiền bán cổ phần đã được MobiFone thanh toán.

Theo đó, hai bên đã thống nhất huỷ việc chuyển nhượng 344,66 triệu cổ phần, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo thoả thuận. Tổng giá trị thương vụ chuyển nhượng là 8.889,8 tỷ đồng.

Các cổ đông đã chuyển nhượng (phía AVG) sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền MobiFone đã thanh toán. Còn MobiFone cũng trả lại AVG số cổ phần và các tài sản đã nhận chuyển nhượng./.

16:00:08 29-03-2018

Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG ) vừa thực hiện việc chuyển trả hơn 2.540 tỷ đồng cho MobiFone vào ngày 28/3. Tính đến lúc này, nhóm cổ đông AVG đã chuyển cho MobiFone số tiền tương ứng 30% tổng giá trị hoàn trả theo thỏa thuận. Theo nguồn tin của Dân […]

Đối tác của chúng tôi