Sự kiện - chuyên đề:

Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh): Xã nông thôn mới nâng cao

VHDN: Là vùng quê giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) có vị thế chiến lược, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng – an ninh. Trong chiến tranh cũng như hòa bình, Nhân dân Vượng Lộc luôn anh dũng kiên cường, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2016, xã đã về đích xây dựng nông thôn mới, đến năm 2022, xã đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Vượng Lộc hôm nay có một diện mạo mới, các công trình hạ tầng như: trường học, công sở xã, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, đường giao thông, nhà dân khang trang, sạch đẹp. Có được kết quả đó là do nhiều yếu tố, trong đó quyết định nhất là “ý Đảng hợp với lòng dân”.

Vương Sâm

10:06:55 15-06-GMT+0700

VHDN: Là vùng quê giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) có vị thế chiến lược, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng – an ninh. Trong chiến tranh cũng như hòa bình, Nhân dân Vượng Lộc luôn anh dũng kiên cường, khắc phục khó khăn hoàn […]

Đối tác của chúng tôi