Sự kiện - chuyên đề:

Xã Chuyên Ngoại: Phấn đấu”Cán”đích nông thôn mới nâng cao năm 2022

VHDN: Sau khi về đích nông thôn mới (NTM) năm 2016, xã Chuyên Ngoại (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) xác định xây dựng NTM là quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục không có điểm dừng nên đến hết tháng 6 năm 2022, xã đã đạt 65/75 chỉ tiêu NTM nâng cao. Mục tiêu hướng tới của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân là giữ vững và nâng “chất” các chỉ tiêu đã đạt, tiếp tục phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao trong năm 2022.

Để đạt được mục tiêu đề ra, từ đầu năm 2022 đến thời điểm hiện tại (tháng 6/2022), xã tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung nguồn lực giám sát, đôn đốc triển khai thi công 6 tuyến đường giao thông nông thôn, hoàn thiện tuyến kênh máng thủy lợi giải quyết tình trạng ngập úng; trạm y tế, trường học, nhà văn hóa thôn thường xuyên được duy tu, sửa chữa, bảo đảm hiệu quả sử dụng phục vụ nhu cầu cho người dân. Hoàn thiện xây dựng nhà tập đa năng trường THCS; trồng hoa, cây bóng mát trên các trục đường, các công trình phúc lợi công cộng luôn xanh – sạch – đẹp. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân được quan tâm, giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ 3, mức độ 4.

Xã đã xây dựng, phát triển nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập cao (HTX chăn nuôi bò sữa, mô hình nuôi cá lồng, trồng cây có múi thương phẩm, trồng sen sinh thái…); vận động các hộ dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và chủ động tiêm phòng đảm bảo hiệu quả trong chăn nuôi. Xã tiếp tục quan tâm đề ra các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua công tác phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động; thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã kiểu mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 68 triệu đồng; tỷ lệ người dân tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 95%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ thu gom rác thải đạt 99%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,06%…

Ông Nguyễn Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Chuyên Ngoại cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022, xã đã rà soát theo Bộ Tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 xã đạt chuẩn 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí đang thiếu một số chỉ tiêu. Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2022, bên cạnh việc giữ vững và nâng “chất” các chỉ tiêu đã đạt, xã Chuyên Ngoại phấn đấu hoàn thành về đích nông thôn mới nâng cao với việc chú trọng phát triển các chỉ tiêu kinh tế – xã hội: nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng/năm; làng nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn; không có khiếu kiện đông người, an ninh trật tự được bảo đảm góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân tạo diện mạo của một vùng nông thôn đổi mới.

Với những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, tin rằng xã Chuyên Ngoại sẽ “cán” đích nông thôn mới nâng cao, hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu đúng theo lộ trình đề ra, góp phần làm cho đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, văn minh.

Ngọc Lân

16:31:19 09-08-GMT+0700

VHDN: Sau khi về đích nông thôn mới (NTM) năm 2016, xã Chuyên Ngoại (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) xác định xây dựng NTM là quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục không có điểm dừng nên đến hết tháng 6 năm 2022, xã đã đạt 65/75 chỉ tiêu NTM nâng cao. […]

Đối tác của chúng tôi