Sự kiện - chuyên đề:

Xã Đồng Thành – Yên Thành – Nghệ An: Nỗ lực vượt khó

VHDN:Mặc dù năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức nhưng với sự chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Đồng Thành đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ.

Cam là loại cây chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân Đồng Thành.

Kinh tế Đồng Thành tiếp tục có bước tăng trường khá. Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 343.467 triệu đồng, đạt 98,7% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng 8,4%. Cơ cấu kinh tế: nông lâm thủy sản chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,9 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, trong nông nghiệp, xã xác định cây cam là cây mũi nhọn, địa phương đã chỉ đạo chăm sóc thâm canh 130 ha, trong đó có 80 ha cam đã cho thu hoạch, sản lượng dự kiến 1.309 tấn, giá trị hơn 32 tỷ đồng. Các ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ có bước tăng trưởng khá, giá trị sản xuất năm sau luôn cao hơn năm trước. Về giáo dục và đào tạo, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng giáo dục gắn giữ vững và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia. Bên cạnh đó, xã Đồng Thành còn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với người có công và các đối tượng chính sách khác. Vấn đề an sinh xã hội cũng được quan tâm, phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện được đông đảo Nhân dân ủng hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,81%…

Huyền Trang

 

 

15:33:48 25-01-2021

VHDN:Mặc dù năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức nhưng với sự chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Đồng Thành đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ. Kinh tế Đồng Thành tiếp tục có bước tăng trường khá. Tổng giá trị sản xuất theo giá so […]

Đối tác của chúng tôi