Sự kiện - chuyên đề:

Xã Hoa Động – Huyện Thủy Nguyên – Thành phố Hải Phòng: Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới

VHDN: Xã hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng là một trong những xã có nhiều cố gắng trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Quá trình xây dựng NTM đã làm bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Ông Đồng Thế Vượng – Chủ tịch UBND xã Hoa Động.

Từ khi phát động, phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM đã được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ và tạo sức lan tỏa lớn trong toàn huyện Thủy Nguyên. Với xã Hoa Động, tinh thần ấy đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hưởng ứng và tích cực triển khai. Trong năm 2019, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hoàn thành khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng, thu ngân sách, nhiều khoản thu đạt kết quả tốt và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

Đảng bộ và chính quyền xã luôn quan tâm coi trọng việc chỉ đạo duy trì chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao cả về chất và lượng. Năm 2019, tổng thu nhập các nguồn của xã đạt 529,038 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp và thủy sản đạt 50,258 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,5%; công nghiệp xây dựng 290,970 tỷ đồng, chiếm 55%; dịch vụ 187,808 tỷ đồng, chiếm 35,5%. Thu nhập bình quân 48,5 triệu đồng/người/năm; tốc độ phát triển bình quân là 15,75%. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, xã đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát quản lý sử dụng đất theo Nghị quyết số 20-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện. Tổng số hồ sơ đất đai còn tồn đọng là 124; lập và hoàn thiện 157 hồ sơ chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, thu phí các khoản theo quy định bảo đảm chỉ tiêu giao. Triển khai cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc UBND xã và công trình phụ trợ; kè mương cống Đình Phương Lăng; đường giao thông đoạn thôn Bái Trong đi Đồng Quán; cải tạo nâng cấp sân vận động trung tâm, nhà văn hóa xã; làm đường giao thông thôn xóm 5 tuyến đúng tiến độ và chất lượng.

Công tác văn hóa xã hội được duy trì ổn định; an sinh xà hội được chú trọng. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, y tế, giáo dục, chất lượng được nâng lên; quân sự quốc phòng hoàn thành chỉ tiêu giao quân, trật tự an ninh chính trị được duy trì đảm bảo. Kỷ luật kỷ cương công vụ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chuyển biến tích cực, rõ nét.

Từ kết quả và thành công của năm 2019, năm 2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoa Động quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, duy trì giữ vững các tiêu chí về Nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao. Năm 2020 với xã Hoa Động sẽ là năm hành động với phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể và thiết thực nhằm tập trung phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phương hướng, nhiêm vụ, giải pháp đó sẽ được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ xã Hoa Động vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chọn là đơn vị Đại hội điểm của khối xã, thị trấn của huyện.

Tuyết Trần -Trung Khanh

 

10:21:37 17-01-UTC

VHDN: Xã hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng là một trong những xã có nhiều cố gắng trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Quá trình xây dựng NTM đã làm bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. […]

Đối tác của chúng tôi