Sự kiện - chuyên đề:

Xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa-Thanh Hóa): Phát huy tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển

VHDN: Để tạo động lực cho phát triển KT-XH, Hoằng Thanh chú trọng đến khai thác tiềm năng, thế mạnh từ kinh tế biển, lập quy hoạch chi tiết để bảo đảm các điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất, tăng cường thu hút đầu tư nuôi trồng thủy, hải sản, phát triển kinh tế biển theo hướng năng động, đa ngành, đa lĩnh vực…

Công sở UBND xã Hoằng Thanh.

Hoằng Thanh là xã bãi ngang ven biển, người dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Thực hiện Chương trình 257 (QĐ số 257/2003/QĐ-TTg), đến nay xã Hoằng Thanh được quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông, lưới điện, trạm y tế, trường học, hỗ trợ vốn sản xuất cho người dân… Để đánh thức tiềm năng, hoàn thành xây dựng nông thôn mới, xã tập trung chỉ đạo, vận động và hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ; đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Cùng với đó là chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất từ các mô hình nhỏ lẻ, phân tán sang liên kết với doanh nghiệp.

Hoằng Thanh chú trọng đến khai thác tiềm năng, thế mạnh từ kinh tế biển, lập quy hoạch chi tiết để bảo đảm các điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất, tăng cường thu hút đầu tư nuôi trồng thủy, hải sản, kiểm soát dịch bệnh, phát triển kinh tế biển theo hướng năng động, đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Ngoài ra, qua các chính sách thực hiện ưu đãi cho hộ nghèo và hộ cận nghèo thông qua hỗ trợ về vay vốn, y tế, kiên cố nhà ở, 100% hộ dân được hưởng bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí cho các em học sinh. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ nét. Đến thời điểm này, thu nhập bình quân đầu người của xã Hoằng Thanh đạt 49,3 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,29%.

Hồng Thắm

 

Chia sẻ
15:43:31 25-01-2021

VHDN: Để tạo động lực cho phát triển KT-XH, Hoằng Thanh chú trọng đến khai thác tiềm năng, thế mạnh từ kinh tế biển, lập quy hoạch chi tiết để bảo đảm các điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất, tăng cường thu hút đầu tư nuôi trồng thủy, hải sản, phát triển […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi