Sự kiện - chuyên đề:

Xã Tăng Thành nỗ lực đạt nông thôn mới nâng cao

VHDN: Là một xã vốn rất khó khăn, tuy nhiên những năm qua, bằng sự năng động, sáng tạo và sự đồng lòng, chung sức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, xã Tăng Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đang từng ngày “thay da đổi thịt”.

Bộ mặt nông thôn mới của xã Tăng Thành có nhiều khởi sắc.

Thực hiện quyết tâm chính trị xây dựng xã Tăng Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là sự chung sức đồng lòng vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân, bộ mặt nông thôn của xã đã có những bước tiến vượt bậc, ngày càng khởi sắc, đã huy động tối đa nguồn lực, tranh thủ hỗ trợ của cấp trên, đóng góp của Nhân dân và sự ủng hộ của các doanh nghiệp với hàng trăm tỷ đồng đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

Từ khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 đến nay các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tiếp tục được địa phương triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo bền vững. Đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 48,6 triệu đồng/người/năm, năm 2021 đạt 52,281 triệu đồng/người/năm (so với năm 2015 là 25,3 đồng/người/năm, cao gấp 2,07 lần). Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo là 4,85%, đến cuối năm 2021 thực hiện năm 2022 chỉ còn 22 hộ nghèo đạt 1,09 %.

Huyền Trang

15:17:41 14-12-2021

VHDN: Là một xã vốn rất khó khăn, tuy nhiên những năm qua, bằng sự năng động, sáng tạo và sự đồng lòng, chung sức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, xã Tăng Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đang từng ngày “thay da đổi thịt”. Thực hiện quyết tâm chính trị […]

Đối tác của chúng tôi