Sự kiện - chuyên đề:

Xã Thanh Liên(Thanh Chương, Nghệ An): Hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu 2024

VHDN: Thanh Liên vốn là xã khó khăn của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nhưng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua là rất ấn tượng.

Có được thành quả này, theo đồng chí Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Phan Bá Ngọc, bên cạnh sức mạnh của Nhân dân trong xã, thì cấp ủy, chính quyền đã huy động được trí tuệ, sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cốt cán nghỉ hưu trên địa bàn và con em xa quê trên các vùng, miền luôn hướng về đóng góp cho quê hương. Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng góp phần đưa địa phương phát triển, nhất là đưa xã Thanh Liên đạt chuẩn NTM vào năm 2016, tiếp tục xây dựng, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021 và sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã Thanh Liên tự tin đặt ra quyết tâm cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, đưa địa phương phát triển bền vững toàn diện; phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

Lâm Oanh

 

11:50:43 16-01-GMT+0700

VHDN: Thanh Liên vốn là xã khó khăn của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nhưng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua là rất ấn tượng. Có được thành quả này, theo đồng chí Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Phan Bá Ngọc, bên […]

Đối tác của chúng tôi