Sự kiện - chuyên đề:

Xã Thanh Lĩnh(Thanh Chương, Nghệ An): Xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện

VHDN: Thanh Lĩnh là xã miền núi. Là đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Thanh Chương. Năm 2021 là năm khó khăn chưa từng có trong tiền lệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, thiên tai bão lụt… Tuy nhiên, được sự đồng lòng của Nhân dân, đảng viên, cán bộ, công chức xã, UBND xã Thanh Lĩnh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Lĩnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đó là: xây dựng xã Thanh Lĩnh đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2021, hoàn thiện 15/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Tiến tới mục tiêu xây dựng xã Thanh Lĩnh đạt nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Thanh Chương vào năm 2022.

Trần Oanh

10:56:30 15-01-GMT+0700

VHDN: Thanh Lĩnh là xã miền núi. Là đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Thanh Chương. Năm 2021 là năm khó khăn chưa từng có trong tiền lệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, thiên tai bão lụt… Tuy nhiên, được sự đồng lòng […]

Đối tác của chúng tôi