Sự kiện - chuyên đề:

Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 320-TB/TU ngày 9-6-2021 về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 của thành phố, tại cuộc họp ngày 9-6-2021.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục xác định nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 vẫn ở mức cao, coi công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, không được chủ quan, lơ là; cần duy trì thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo và các giải pháp tại các văn bản chỉ đạo của trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trung ương và các văn bản của thành phố, nhất là Thông báo kết luận số 316-TB/TU ngày 3-6-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 của thành phố.

Trong đó, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền, đặc biệt thông qua hệ thống loa truyền thanh, xe tuyên truyền lưu động… nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở, nhất là người đứng đầu, tổ phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng… trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập đông người…

Đồng thời, lên án, phê phán, xử lý nghiêm những hành vi sai phạm để răn đe, phòng ngừa vi phạm. Tuyên truyền, khuyến cáo người dân cảnh giác với hành vi lừa đảo buôn bán thiết bị, dụng cụ y tế như test nhanh… không bảo đảm quy định, an toàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ vắc xin, đồng thời thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc xin của thành phố.

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chỉ đạo sớm xây dựng quy chế khung của tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng. Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiếp tục kiện toàn và chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện quy chế hoạt động của tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng do công an khu vực làm tổ trưởng, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, gắn với trách nhiệm tại từng khu vực, địa bàn dân cư, lưu ý công tác phân công, phối hợp giữa các nhóm, thành viên…

Tiếp tục quan tâm, động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng…

Đối với các khu cách ly tập trung, tiếp tục siết chặt việc quản lý, đặc biệt là tại các khu cách ly tập trung trường hợp F1, bảo đảm giãn cách và được lắp đặt đầy đủ camera giám sát; tuyên truyền, vận động người dân trong khu cách ly chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19 để tránh lây nhiễm chéo…

Các quận, huyện, thị xã cần rà soát, đề xuất thành lập các khu cách ly để tăng cường công suất cách ly và bảo đảm các điều kiện để có thể thực hiện ngay việc tiếp nhận người vào cách ly; rà soát hệ thống camera giám sát, kết nối với bộ phận chỉ huy của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch các quận, huyện, thị xã để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ đạo tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng, do đó phải xác định tinh thần trách nhiệm cao, bằng mọi biện pháp phải bảo đảm tổ chức thành công, nghiêm túc, an toàn tuyệt đối kỳ thi…

Theo HNMO

15:07:42 11-06-GMT+0700

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 320-TB/TU ngày 9-6-2021 về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 của thành phố, tại cuộc […]

Đối tác của chúng tôi