Sự kiện - chuyên đề:

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành tôm công nghiệp của cả nước

Bài 2 : Trách nhiệm của cả cộng đồng với công tác bảo vệ môi trường.

Có thể nói, một trong những vấn đề được các ngành và địa phương quan tâm hiện nay chính là nạn ô nhiễm môi trường trong nuôi tôm, nhất là mô hình nuôi tôm siêu thâm canh.

Để khắc phục những bất cập, thách thức này và góp phần xây dựng Bạc Liêu trở thành “Trung tâm ngành tôm công nghiệp của cả nước, ngành Tài nguyên và môi trường sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý môi trường và quản lý tài nguyên nước ngầm để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cũng như, quản lý tốt tài nguyên nước ngầm trước sự phát triển nóng của các mô hình nuôi tôm hiện nay.

Giám đốc Sở TN-MT – Nguyễn Bình Thuận:

Đối với công tác quản lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản sẽ tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho cộng đồng, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tình trạng xả nước thải, chất thải rắn, bùn thải… chưa qua xử lý ra sông, kênh, rạch gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và cả cộng đồng với chức năng là quản lý trực tiếp trong việc kịp thời phát hiện, tố giác và có ngay các giải pháp xử lý.

Cùng với đó là tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí thông qua chương trình quan trắc môi trường hàng năm (2 lần/năm). Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở, hộ nông dân nuôi tôm siêu thâm canh thuộc thẩm quyền quản lý và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Song song đó, tiếp tục phối hợp với Cục Bảo vệ môi trường Miền Nam và các chuyên gia của các Viện, Trường để nghiên cứu, đề xuất mô hình xử lý nước thải, bùn thải…phát sinh từ quá trình nuôi tôm công nghiệp quy mô hộ gia đình, nhằm giúp các hộ nuôi tôm có mô hình mẫu để triển khai thực hiện xử lý chất thải đạt quy chuẩn môi trường góp phần bảo vệ môi trường nước sông, kênh, rạch…

Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng TN-MT hướng dẫn các hộ nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh có quy mô nhỏ và không thuộc đối tượng lập thủ tục môi trường phải cam kết thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với chất thải theo phân cấp quản lý tại Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đối với công tác quản lý tài nguyên nước ngầm, sẽ đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cộng đồng dân cư trong việc sử dụng có tài nguyên nước, đặc biệt là nước ngầm một cách hiệu quả bằng các biện pháp sử dụng kết hợp nước mưa, nước mặt, nước ngầm, khuyến kích người dân sử dụng nước mặt để nuôi trồng thủy sản. Áp dụng các mô hình tiết kiệm nước trong sản xuất, tích trữ nước trong các ao, hồ, bể chứa và các biện pháp công nghệ kỹ thuật canh tác, tuần hoàn nước, hoặc tái sử dụng, thu gom nước mưa, xử lý nước lợ, nước mặn thành nước ngọt để sử dụng cho sản xuất.

Thường xuyên quan trắc để theo dõi diễn biến chất lượng nguồn nước mặt và mực nước dưới đất tại các trạm quan trắc quốc gia và các công trình đang khai thác với quy mô lớn thông báo cho người dân được biết có những biện pháp điều chỉnh nguồn nước trên địa bàn tỉnh phục vụ cho sản xuất nuôi trồng thủy sản theo hướng bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước.

Theo giáo sư, tiến sỹ khoa học Nguyễn Ngọc Trân, nhà nguyên cứu các vấn đề chiến lược của Vùng ĐBSCL cảnh báo: “người nông dân vùng ĐBSCL sẽ phải trả giá đắc nếu như khai thác và gây lãng phí nguồn nước ngầm. Với việc xây dựng các đập thủy điện trên sông Mêkong và biến đổi khí hậu, nông dân sẽ “chết khát”, nạn sụt lún, hạn hán, xâm nhập mặn sẽ liên tiếp diễn ra nếu như không có ngay các giải pháp cứu lấy môi trường và quản lý tài nguyên nước”.

 

Lư Dũng

10:37:59 24-05-GMT+0700

Bài 2 : Trách nhiệm của cả cộng đồng với công tác bảo vệ môi trường. Có thể nói, một trong những vấn đề được các ngành và địa phương quan tâm hiện nay chính là nạn ô nhiễm môi trường trong nuôi tôm, nhất là mô hình nuôi tôm siêu thâm canh. Để khắc […]

Đối tác của chúng tôi