Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Ông  Bí thư Tỉnh ủy – Lữ Văn Hùng cho biết khát vọng của tỉnh tập trung xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước vào năm 2025 là nhiệm vụ chính trị lớn, đáp lại sự quan tâm sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ đối […]
VHDN: Ông  Bí thư Tỉnh ủy – Lữ Văn Hùng cho biết khát vọng của tỉnh tập trung xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâ

Đối tác của chúng tôi