Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Ông  Bí thư Tỉnh ủy – Lữ Văn Hùng cho biết khát vọng của tỉnh tập trung xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước vào năm 2025 là nhiệm vụ chính trị lớn, đáp lại sự quan tâm sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ đối […]
VHDN: Ông  Bí thư Tỉnh ủy – Lữ Văn Hùng cho biết khát vọng của tỉnh tập trung xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâ
VHDN: Phải khẳng định rằng, đến nay Bạc Liêu vẫn chưa tạo được bứt phá về kim ngạch xuất khẩu (KNXK) thủy sản và luôn nằ
Bài 3: Vì sao chưa lan tỏa?  Một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành c
Bài 2 : Trách nhiệm của cả cộng đồng với công tác bảo vệ môi trường. Có thể nói, một trong những vấn đề được các ngành v
LTS: Từ năm 2010, từ khóa “thủ phủ” ngành tôm đã góp phần làm cho hình ảnh Bạc Liêu tỏa sáng với nhiều mô hình nuôi tôm

Đối tác của chúng tôi