Sự kiện - chuyên đề:

xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo hướng văn minh, hiện đại

Vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc, thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, giai đoạn 2020-2025; trong đó xác định: Phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu tại Đại hội.

Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại-dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học- công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và cả nước.

Đại hội đặt mục tiêu, đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 130 -136 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt hơn 38.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 37,7 tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 55%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Bắc Ninh có 100% các xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu có ít nhất 2 huyện và 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá, đó là: Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế, trong đó chú trọng tạo đột phá phát triển thương mại-dịch vụ. Đặc biệt, tỉnh tập trung quy hoạch và xây dựng chính sách phát triển kinh tế-xã hội với tầm nhìn dài hạn, gắn công nghiệp hóa với phát triển mở rộng không gian đô thị văn minh hiện đại, phát huy lợi thế so sánh, tăng cường liên kết vùng, tạo động lực mới với vai trò cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội; phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân…

Phát biểu bế mạc Đại hội, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan đề nghị các cấp uỷ và tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo xây dựng các kế hoạch thực hiện cụ thể toàn khóa, từng năm, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đã được phê duyệt và tình hình thực tế của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống văn hiến và cách mạng, bản sắc văn hóa của quê hương Bắc Ninh – Kinh Bắc đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, cơ bản xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Mai Hương

07:46:28 10-10-UTC

Vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc, thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, giai đoạn 2020-2025; trong đó xác định: Phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển […]

-->

Đối tác của chúng tôi