Sự kiện - chuyên đề:

Xây dựng Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển: Khát vọng vươn cao

VHDN: Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về xây dựng huyện Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thị xã”, trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Hải, đã phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng và không ngừng năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Đẩy mạnh tái cơ cấu

Với thế mạnh và giàu tài nguyên về kinh tế biển, Đảng bộ huyện Đông Hải xác định tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp là một trong những đột phá quan trọng nhằm khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế vốn có.

Diêm dân huyện Đông Hải thu hoạch muối chất lượng cao.

Từ khi thành lập huyện đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch cho phát triển kinh tế biển gắn với tập trung tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu mà trọng tâm là phát huy thế mạnh trong nuôi trồng, khai thác đánh bắt thủy sản.

Cụ thể Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/HU và đã hình thành nên 2 vùng chuyên canh nuôi tôm trọng điểm của huyện. Đó là các xã phía Đông nuôi với mô hình tôm thâm canh – bán thâm canh với diện tích trên 3.864ha và các xã phía Tây phát triển mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến chất lượng cao với hình thức nuôi thu tỉa thả bù, ghép các loại thủy sản tôm, cua, cá, phát triển sản xuất gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm sạch theo chuỗi giá trị…

Cùng với phát triển con tôm, hoạt động khai thác và đánh bắt thủy hải sản ngày càng được nâng chất về quy mô và hiện đại hóa đội tàu. Đến nay, toàn huyện có hơn 550 phương tiện đánh bắt thủy sản và dẫn đầu toàn tỉnh về đôi tàu đánh bắt xa bờ với sản lượng khai thác bình quân trên 63 ngàn tấn/năm.

Hiện thế mạnh này đã và đang được khai thác, phát huy tốt, nhất là khi Đông Hải đang nâng cấp, mở rộng Cảng cá Gành Hào lên cảng cá loại I và được bổ sung vào Quy hoạch cảng biển Quốc gia (Bến cảng Gành Hào). Đặc biệt, Đông Hải đã và đang tiếp tục thu thêm các dự án năng lượng tái tạo và Nhà máy Điện gió Đông Hải -1 đã đóng điện vận hành thương mại. Cùng với đó là các dự án phát triển thương mại, dịch vụ, dự án nuôi tôm công nghệ cao, dự án sản xuất tôm giống chất lượng cao, dự án nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, dự án phát triển du lịch sinh thái… hứa hẹn đưa Đông Hải trở thành trung tâm kinh tế năng động hàng đầu của tỉnh về phát triển kinh tế biển.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Đông Hải không ngừng vươn cao “khát vọng” đưa Đông Hải phát triển nhanh, phát triển bền vững. Từ khát vọng ấy, đã hun đút thêm niềm tin, sức mạnh và phát huy tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong việc thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Đảng bộ huyện Đông Hải đã phát huy được truyền thống đoàn kết, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đây được xem là bài học kinh nghiệm quý báu được kế thừa, phát huy và chính là nhân tố quyết định mọi thắng lợi.

Quyết tâm tăng trưởng nhanh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII xác định: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển và quyết tâm xây dựng Đông Hải thành huyện trọng điểm về kinh tế biển theo Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XV) là một trong ba đột phá quan trọng từ nay đến năm 2025.

Để thực hiện thắng lợi đột phá quan trọng này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2010 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để huyện trở thành trọng điểm về kinh tế biển và theo tiêu chuẩn đô thị loại IV gắn quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội với xây dựng khu vực phòng thủ quốc phòng, an ninh.

Ngư dân huyện Đông Hải trúng mùa cá sau chuyến ra khơi.

Bên cạnh đó, tiếp tục quy hoạch 5 xã phía Đông trở thành vùng sản xuất tập trung về nuôi tôm thâm canh – bán thâm canh và siêu thâm canh; các xã phía Tây là vùng nuôi tôm quảng canh cải tiến chất lượng cao và tôm sạch theo chuẩn ASC, VietGAP gắn với tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho vùng nuôi tôm thâm canh – bán thâm canh theo quy hoạch. Đồng thời, quy hoạch hệ thống kho tàng, bến bãi; quy hoạch phát triển hợp lý, bền vững giữa vùng công nghiệp chế biến và cảnh quan chung, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường.

Song song đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư và tranh thủ, huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư từ trung ương, địa phương và các thành phần kinh tế để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy. Trong đó, sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững…

Một mùa xuân mới lại về, với khí thế thi đua và quyết tâm tăng trưởng nhanh, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Hải sẽ tiếp tục chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra, phấn đấu sớm đưa Đông Hải sớm trở thành huyện trọng điểm về phát triển kinh tế biển.

Trần Thanh Mến, Bí thư Huyện ủy

08:57:47 14-01-GMT+0700

VHDN: Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về xây dựng huyện Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thị xã”, trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Hải, […]

Đối tác của chúng tôi