Sự kiện - chuyên đề:

Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

VHDN: Về với quê lúa Yên Thành – một trong những vựa lúa lớn nhất của tỉnh Nghệ An, cùng với làng quê yên bình với những địa danh, những di sản văn hóa đậm nét Việt Nam chúng ta không chỉ ngắm những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay hay đắm mình trong những thế núi dáng sông. Yên Thành, còn gắn với những thành quả nổi bật trong phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trở thành huyện thứ 4 của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Ông Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành phát biểu tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Nghệ An.

Với lộ trình phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, sau đạt chuẩn huyện nông thôn mới, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, cùng với những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, sâu sát trong điều hành, triển khai thực hiện đồng bộ, xác định đúng phương pháp, lựa chọn đúng nội dung, khâu đột phá, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, Yên Thành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nâng cao, giúp Nhân dân nhận thức đúng mục đích, nhiệm vụ từ đó khơi dậy phong trào thi đua trong toàn dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và phát huy vai trò các tổ chức chính trị – xã hội. Kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo từ huyện xuống cơ sở. Đồng thời, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện, chỉ đạo thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ giai đoạn 2021-2025, chủ động nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cấp xã và cấp huyện đảm bảo bền vững.

Tại phiên họp thường kỳ vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã thông qua Đề án xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ông Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Mục tiêu cụ thể của Đề án trong giai đoạn 2021 – 2025, có ít nhất 19 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 50% số xã của huyện); có 3 – 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; các xã còn lại đạt ít nhất 10 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. Trong giai đoạn 2026 – 2030, đến năm 2028 có thêm 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 100%). Đến năm 2030, có thêm 3-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện lên 6-10 xã. Đến năm 2030, Yên Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái ứng dụng công nghệ cao.

Lâm Oanh

09:13:39 07-12-GMT+0700

VHDN: Về với quê lúa Yên Thành – một trong những vựa lúa lớn nhất của tỉnh Nghệ An, cùng với làng quê yên bình với những địa danh, những di sản văn hóa đậm nét Việt Nam chúng ta không chỉ ngắm những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay hay đắm mình trong […]

Đối tác của chúng tôi