Sự kiện - chuyên đề:

Xây dựng Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm phát triển toàn diện của phía Bắc

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, đã quyết nghị các mục tiêu tổng quát, trong đó xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày 25 – 27/9/2020, có 350 đại biểu ưu tú, thay mặt cho trên 102.500 đảng viên của 20 Đảng bộ trực thuộc về dự.

Đại hội tiến hành thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo chỉ đạo tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

xay dung quang ninh tro thanh mot trong nhung trung tam phat trien toan dien cua phia bac
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong đó, đồng chí Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020 -2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XIV và đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%.

xay dung quang ninh tro thanh mot trong nhung trung tam phat trien toan dien cua phia bac
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Ðảng bộ đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Ðại hội XIII của Ðảng; thông qua dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV.

xay dung quang ninh tro thanh mot trong nhung trung tam phat trien toan dien cua phia bac
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí cao với những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội, nhất là mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, quan điểm định hướng phát triển, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, thường xuyên, đề án, chương trình trọng điểm trong giai đoạn 2020 – 2025, để thực hiện thành công mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”.

Theo XD

11:26:46 28-09-GMT+0700

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, đã quyết nghị các mục tiêu tổng quát, trong đó xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn […]

Đối tác của chúng tôi