Sự kiện - chuyên đề:

Xây dựng thị trấn Đức Thọ đạt chuẩn văn minh đô thị

VHDN: Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị là mục tiêu xuyên suốt, những năm qua, cùng với phát triển kinh tế – xã hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã tập trung triển khai xây dựng thị trấn theo hướng đô thị văn minh, tổ dân phố kiểu mẫu, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Một góc trung tâm thị trấn Đức Thọ.

Với vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện nhà, thị trấn Đức Thọ đang được coi là mảnh đất có nhiều lợi thế quan trọng trong quá trình phát triển. Đến nay, thị trấn đã cơ bản đạt 4/9 tiêu chí. Số tiểu tiêu chí đã đạt theo Quyết định 04 của Thủ tướng Chính phủ: 42/52 tiểu tiêu chí. Số tiểu tiêu chí tăng thêm trong 6 tháng đầu năm: 13 tiểu tiêu chí. Thành lập 07 mô hình trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ CN, dịch vụ thương mại, trong đó 1 MH Lớn (mộc dân dụng Nguyễn Tiến Đồng-Đại Nghĩa, doanh thu 1.1 tỷ/năm). Đồng thời, tập trung chỉ đạo 6 tổ dân phố đăng ký đạt chuẩn tổ dân phố kiểu mẫu năm 2022 (gồm tổ dân phố 1,2,3,4,5,7). Các tổ  dân phố cơ bản đạt từ 10 đến 12/16 tiêu chí theo Quyết định 3573 của UBND huyện. Số tiêu chí tăng thêm trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt từ 3-5 tiêu chí. 04 tổ dân phố được huyện công nhận năm 2021, tập trung chỉnh trang, thực hiện các nội dung bổ cứu của phòng ban cấp huyện, nâng cấp các tiêu chí theo hướng bền vững.

Tin rằng, với sự lãnh đạo sâu sát, đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với những cách làm thiết thực, phù hợp với thực tế ở địa phương, thị trấn Đức Thọ sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ trong xu thế hội nhập, phát triển, mà trước mắt là nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các các tiêu chí đô thị văn minh; xây dựng ít nhất 5 tổ dân phố đạt tổ dân phố kiểu mẫu; xây dựng 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn Ocop, góp phần đưa thị trấn sớm đạt chuẩn đô thị văn minh.

Oanh Trần

 

08:30:01 12-09-GMT+0700

VHDN: Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị là mục tiêu xuyên suốt, những năm qua, cùng với phát triển kinh tế – xã hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà […]

Đối tác của chúng tôi