Sự kiện - chuyên đề:

Xây dựng văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa an toàn lao động tại doanh nghiệp là giải pháp căn cơ giúp cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

Cán bộ Sở Lao động -TB&XH tỉnh kiểm tra đánh giá công tác ATLĐ tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương (TP Cẩm Phả).

Cán bộ Sở Lao động -TB&XH tỉnh kiểm tra đánh giá công tác ATLĐ tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương (TP Cẩm Phả).

Là đơn vị sản xuất, vận hành, quản lý điện năng, Công ty Nhiệt điện Mông Dương (trụ sở tại TP Cẩm Phả) có 419 lao động. Với đặc thù sản xuất, kinh doanh điện năng nên việc xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn đặt lên hàng đầu.

Ông Phạm Văn Thập, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết: Chúng tôi đã chủ trương xây dựng văn hóa ứng xử trong công việc đảm bảo ATLĐ. Hàng tháng chúng tôi tổ chức họp đội ngũ an toàn vệ sinh viên trong công ty để đánh giá và tiếp thu những đề xuất giải pháp đảm bảo công tác ATVSLĐ ở mức cao nhất. Các bộ phận vận hành sản xuất của công ty phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành, công tác bảo hộ lao động. Mỗi cán bộ nhân viên trong ca làm việc phải có ý thức trách nhiệm trong quản lý, vận hành thiết bị đảm bảo an toàn.

Anh Phạm Quang Huy, trưởng ca tại Phòng Điều khiển trung tâm sản xuất phụ trách toàn bộ hoạt động các tổ phát điện của công ty, cho biết: Tất cả công nhân trong giờ làm việc phải mặc áo bảo hộ, mũ cứng, đeo thẻ theo quy định của ngành; đi lại thao tác theo chuẩn mực quy định. Trong quá trình vận hành phải thường xuyên cập nhật báo cáo các chỉ số hoạt động của các lò, tổ máy phát điện; khi có sự cố sẽ kịp thời báo cáo khắc phục, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất.

Không chỉ đảm bảo an toàn sản xuất, hằng năm Công ty phát động trồng cây tại khuôn viên nhằm giảm sự khuếch tán bụi ra môi trường xung quanh; xây dựng công ty xanh, sạch, đẹp, thân thiện môi trường.

Công đoàn Công ty còn thực hiện hiệu quả văn hóa doanh nghiệp đối với CBCNLĐ. Quy định vào thứ 2 và thứ 5 hằng tuần cán bộ, nhân viên phải mặc đồng phục; mỗi CBCNLĐ trong công ty có ứng xử văn hóa, lịch sự văn minh. Nhờ vậy, trong nhiều năm qua, công ty không xảy ra TNLĐ, hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng của công ty luôn đạt hiệu quả. Trong 10 tháng năm 2022, sản lượng điện sản xuất của công ty đạt gần 5,7 triệu kWh, doanh thu đạt trên 8.800 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng/người/tháng.

Với đặc thù là tỉnh công nghiệp, tập trung sản xuất lĩnh vực có nguy cơ cao về mất ATVSLĐ. Vì vậy, công tác ATVSLĐ luôn phải được đặt lên hàng đầu. Muốn vậy phải xây dựng văn hóa an toàn lao động trở thành trách nhiệm và ý thức tự giác, thường nhật của người lao động và người sử dụng lao động, trở thành văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp phải xây dựng nội quy lao động để mỗi CBCNLĐ chấp hành. Trong đó nội quy về thực hiện ATVSLĐ được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế sản xuất. Từ đó giúp hình thành thói quen, ý thức chấp hành của CNLĐ nhằm giảm thiểu thấp nhất TNLĐ, BNN.

Công nhân viên quản lý thiết bị, theo dõi quá trình vận hành sản xuất điện tại Phòng điều khiển trung tâm - Công ty Nhiệt điện Mông Dương.

Công nhân viên quản lý thiết bị, theo dõi quá trình vận hành sản xuất điện tại Phòng điều khiển trung tâm – Công ty Nhiệt điện Mông Dương.

Tổ chức công đoàn phối hợp với chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động trong công tác ATVSLĐ. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật gắn với công tác ATLĐ; không ngừng kiểm tra, giám sát, tập huấn và huấn luyện công tác phòng ngừa TNLĐ, BNN; phòng, chống cháy nổ; xây dựng ý thức, tác phong làm việc an toàn; xây dựng các quy tắc, chuẩn mực ứng xử trong doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng, tạo điều kiện để đội ngũ làm công tác an toàn vệ sinh viên được đào tạo nâng cao trình độ. Người sử dụng lao động và người lao động phải nhận thức đầy đủ, chấp hành đúng ATVSLĐ; cải thiện điều kiện làm việc, phương tiện máy móc; thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Theo ông Đỗ Cao Thượng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, việc xây dựng văn hóa ATLĐ trong doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, ngày càng cấp thiết và trở thành phong trào sâu rộng từ các đơn vị, doanh nghiệp. Công tác xây dựng văn hóa ATLĐ doanh nghiệp nhằm tạo nên môi trường lao động lành mạnh, an toàn, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng làm việc.

Theo QN

09:41:04 25-11-GMT+0700

Xây dựng văn hóa an toàn lao động tại doanh nghiệp là giải pháp căn cơ giúp cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Cán bộ Sở Lao động -TB&XH […]

Đối tác của chúng tôi