Sự kiện - chuyên đề:

Xuân Hồng (Hà Tĩnh): Trên lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

VHDN: Xuân Hồng là một trong số các địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 trước thời hạn một năm.

Các thôn ký kết thi đua tại Lễ phát động toàn dân chung sức xây dựng NTM năm 2022.

Thành công đó là nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị xã nhà. Là sự đồng thuận, ủng hộ, tin tưởng của Nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia thực hiện cùng với những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm,… Mong rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã nhà tiếp tục đồng sức, đồng lòng để duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững để nâng cao đời sống Nhân dân. Với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022, Xuân Hồng phấn đấu trong năm xây dựng hoàn thành 2 đến 3 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, 15 vườn mẫu, xây dựng các tuyến đường mẫu làm điểm nhấn trong khu dân cư và 1 sản phẩm OCOP cùng huyện nhà hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn phấn đấu xây dựng thành công tỉnh nông thôn mới, đồng thuận cao, về đích sớm” mà Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức phát động cũng như thực hiện Đề án “Xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025”, với lộ trình cụ thể, phấn đấu đến năm 2023 sẽ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao và tiến tới đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

Lâm Oanh

 

 

Chia sẻ
14:27:33 15-06-2022

VHDN: Xuân Hồng là một trong số các địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 trước thời hạn một năm. Thành công đó là nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị xã nhà. […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi