Sự kiện - chuyên đề:

Xứng đáng là địa chỉ tin cậy của người dân

Cao Bằng là một tỉnh miền núi biên giới, điều kiện kinh tế-xã hội còn rất nhiều khó khăn. Do đó, việc thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh bền vững nơi biên cương. Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Mạnh Tuấn- Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng đã cùng tập thể BHXH tỉnh có những đóng góp quan trọng cho công tác này.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn- Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng

Trao đổi với PV Báo BHXH, ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: Tháng 10/2007, tôi từ ngành LĐ-TB&XH sang nhận nhiệm vụ Giám đốc BHXH tỉnh. Ở trách nhiệm công tác mới, thời gian đầu, cũng có nhiều khó khăn, trở ngại nhất là trong việc chấn chỉnh, tăng cường sự đoàn kết thống nhất của đơn vị như: củng cố bộ máy, xác định nguyên tắc lãnh đạo, điều hành, nề nếp làm việc, hình thành nguyên tắc làm việc theo hướng công khai minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ, thay đổi tác phong phục vụ đối tượng, tăng cường tính chủ động và trách nhiệm trong công tác, mở rộng việc thực hiện dân chủ, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chuyên môn mà Ngành và địa phương giao phó.

* PV: Ông có thể chia sẻ về những khó khăn, vất vả của những ngày đầu về ngành BHXH?

– Ông Nguyễn Mạnh Tuấn:

Thời điểm tôi mới về Ngành, có thể nói hình dung, suy nghĩ của người dân, NLĐ và một số cơ quan, tổ chức trên địa bàn đối với chính sách BHXH, BHYT còn có nhiều hạn chế. Trong khi đó, điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh còn rất khó khăn, thu nhập của phần lớn nhân dân chủ yếu từ sản xuất nông lâm nghiệp thiếu ổn định và còn thấp. Ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT của một bộ phận NLĐ, đơn vị SDLĐ và người dân trên địa bàn chưa cao.

BHXH tỉnh và Công an tỉnh Cao Bằng ký hợp tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH

Trong khi đó, đội ngũ CCVC của BHXH tỉnh rất mỏng, hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, cần được bồi dưỡng, đào tạo và bố trí cho phù hợp. Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT còn nhiều hạn chế về nội dung, hình thức và nguồn lực, tính hiệu quả của công tác tuyên truyền còn chưa cao.

* Trước những khó khăn, thách thức đó, ông và tập thể BHXH tỉnh đã có các giải pháp, kế hoạch gì?

– Là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của BHXH tỉnh Cao Bằng, tôi xác định phải rất nỗ lực để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngay từ đầu đã tập trung vào kiện toàn bộ máy một cách kiên quyết và hết sức nghiêm túc trong việc nâng cao ý thức kỷ luật, sắp xếp bố trí, tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đồng thời, củng cố, kiện toàn tổ chức trên tinh thần kiên quyết trong việc nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, sắp xếp, bố trí, tăng cường cả về chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ. Khi bộ máy được củng cố kiện toàn, ý thức kỷ luật nâng cao, đoàn kết trong nội bộ vững mạnh đã tạo điều kiện cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Ngành và địa phương giao. Trong điều hành đã thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng nhưng không khoán trắng; luôn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình cơ sở, thực tiễn công tác và có các biện pháp xử lý, tháo gỡ vướng mắc một cách kịp thời, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã có sự nghiên cứu, chỉ đạo, thay đổi phương pháp điều hành cho phù hợp như: Đã tiến hành kiểm tra, rà soát, phân loại, xác định được nguồn thu, đối tượng tham gia và có biện pháp khai thác thu cho phù hợp với từng loại hình đơn vị SDLĐ; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả. Các công tác trọng tâm như cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ… được thực hiện khẩn trương, quyết liệt theo đúng quy định pháp luật. Công tác chi trả, giải quyết các chế độ, chính sách đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại- tố cáo luôn được triển khai quyết liệt, kịp thời. Từ đó, giúp ngăn ngừa, phát hiện và chấn chỉnh các hành vi vi phạm, trục lợi trong chi trả và quản lý các chế độ chính sách.

Hoạt động nghiệp vụ tại BHXH tỉnh Cao Bằng

Đặc biệt, việc tăng cường ứng dụng CNTT vào quản lý điều hành để tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. BHXH tỉnh Cao Bằng đã triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; thực hiện tốt việc triển khai giao dịch hồ sơ điện tử và trả hồ sơ qua hệ thống Bưu điện. Đã phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, tổ chức, đoàn thể… để có nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền thiết thực, phù hợp với thực tiễn tại địa phương có đông đồng bào DTTS và thiểu số ít người sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới…, góp phần thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

* Minh chứng cho những nỗ lực, quyết tâm trên cụ thể như thế nào, thưa ông?

– Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của BHXH Việt Nam, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể liên quan, tôi đã cùng tập thể BHXH tỉnh Cao Bằng đoàn kết, nỗ lực phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung trí tuệ, sức lực, năng động và sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức. Từ đó, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2012-2017, BHXH tỉnh Cao Bằng đã triển khai thực hiện nhanh chóng, đồng bộ, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách; tiếp tục hoàn thành sớm và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Số người tham gia BHXH, BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước. Tổng số thu giai đoạn 2012-2017 đạt trên 4.793 tỉ đồng. Số thu BHXH, BHYT liên tục tăng qua các năm, đặc biệt số thu năm 2017 đạt 954,7 tỉ đồng (tăng 52% so với năm 2012). Cũng trong năm 2017 này, tỉ lệ phát triển đối tượng đạt ở mức cao (trong đó đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt hơn 4 lần so với kết quả những năm liền kề). Số nợ BHXH, BHYT hàng năm luôn thấp hơn 2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và luôn là 1 trong 10 tỉnh có tỉ lệ nợ thấp nhất trên toàn quốc.

Việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH được đảm bảo đúng thời gian, đủ số tiền cho trên 23.000 người, không để xảy ra vi phạm, thất thoát. Đối tượng hưởng luôn yên tâm, tin tưởng vào công tác quản lý của Ngành, góp phần vào việc ổn định tình hình chính trị- xã hội tại địa phương.

Trên cơ sở quyết tâm cao, BHXH tỉnh đã có nhiều biện pháp hữu hiệu, thiết thực để giám sát, quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHYT; hạn chế được tình trạng lạm dụng và hàng năm đảm bảo cân đối quỹ KCB BHYT trong toàn tỉnh. Từ năm 2012 đến 2017, BHXH tỉnh đã chi KCB BHYT trên 1.700 tỉ đồng cho trên 4,6 triệu lượt người bệnh. Việc cấp thẻ BHYT của năm sau luôn được hoàn thành ngay trong tháng 12 của năm trước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu đi KCB, nhất là giúp họ được thụ hưởng quyền lợi kịp thời. Đến hết tháng 8/2018, toàn tỉnh cũng đã hoàn thành 100% việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ quản lý…

Trong những năm qua, với những nỗ lực, kết quả trên, có thể nói, BHXH tỉnh Cao Bằng đã trở thành một địa chỉ tin cậy, chỗ dựa vững chắc của NLĐ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đưa chính sách BHXH, BHYT ngày càng đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội nơi địa đầu Tổ quốc.

* Trân trọng cảm ơn ông!

Theo baobaohiemxahoi.vn

12:22:05 30-09-GMT+0700

Cao Bằng là một tỉnh miền núi biên giới, điều kiện kinh tế-xã hội còn rất nhiều khó khăn. Do đó, việc thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh bền vững nơi biên cương. […]

Đối tác của chúng tôi