Sự kiện - chuyên đề:

Yên Định -Thanh Hóa: Nhiều chuyển biến tích cực

VHDN:Mùa xuân này Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Định vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu về KTXH, cũng như QPAN đã đạt được. Qua câu chuyện đầu xuân với các lãnh đạo huyện được biết, bước vào năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở, cuối năm 2019 toàn huyện đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất đạt 100,06% kế hoạch. Trong đó: Nông lâm – thủy sản tăng 5,45%, CN – XDCB 27,65%, dịch vụ 24,15%. Tổng sản lượng lương thực có hạt 134.681 tấn, kế hoạch là 131.000 tấn. Giá trị sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên ha canh tác đạt 145,58 triệu đồng / ha/năm, kế hoạch là 145 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người 41,57 triệu đồng/ năm, kế hoạch 41,189 triệu đồng/ năm. Tổng vốn đầu tư XDCB 2083,4 tỷ đồng, kế hoạch 1.761 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 46,32 triệu USD, kế hoạch 45 triệu USD. Hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách tỉnh giao. Xuất khẩu lao động 668 người, kế hoạch là 550 người. Lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,5%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,52%, kế hoạch là 2%. 100% số xã, thị trấn ổn định về an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương. Trong lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 3.013,2 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Trong chăn nuôi có gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn Châu phi diễn biến phức tạp, có 25/29 đơn vị bị dịch bệnh, tiêu hủy 10.622 con với trọng lượng 612.369,2 kg, kinh tế trang trại tiếp tục duy trì, toàn huyện có 878 trang trại, gia trại trong đó có 130 trang trại đạt tiêu chí (tăng thêm 3 trang trại đạt tiêu chí so với cùng kỳ). Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được triển khai thực hiện nghiêm túc. Năm 2019, xã Định Tân lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được chú trọng thực hiện.

Giá trị sản xuất CN – TTCN ước đạt 3.142,5tỷ đồng, bằng 102,5% KH, tăng 32,2% so với cùng kỳ. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường; tài chính, tín dụng, thương mại dịch vụ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng chính quyền được đẩy mạnh; QP – AN được đảm bảo.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong tiến độ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tích tụ ruộng đất còn chậm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Việc thực hiện chuỗi giá trị sản xuất đảm bảo VSATTP; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp. Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, UBND huyện đã xây dựng chương trình phát triển KT  – XH, QP – AN năm 2020 với các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu như: Đưa tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 21,63%; tổng sản lượng lương thực có hạt 131.610 tấn trở lên. Giá trị sản xuất NN và nuôi trồng thủy sản đạt 150,3 triệu đồng/ ha/năm trở lên. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu trên 51,36 triệu USD. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,78 triệu đồng/ người/năm. 100% số xã, thị trấn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2020.

Hy vọng, những con số biết nói ấy sẽ là điểm nhấn để Yên Định bứt phá ngay từ những ngày đầu xuân này.

Dũng Hoàng

Chia sẻ
16:07:31 04-02-2020

VHDN:Mùa xuân này Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Định vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu về KTXH, cũng như QPAN đã đạt được. Qua câu chuyện đầu xuân với các lãnh đạo huyện được biết, bước vào năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi