Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một chương trình hợp lòng dân, tạo nên sự đồng thuận cao từ cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân. Từ khi thực hiện XDNTM, diện mạo nông thôn xã Thạch Hưng đã […]
VHDN: Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một chương trình hợp lòng
VHDN: Nhiều năm qua, biết bám dân, gần dân, biết lắng nghe ý kiến từ cán bộ, đảng viên và quần chúng, Đảng bộ Xuân Chinh
VHDN: Đến nay xã Diễn Phúc huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó Diễn
VHDN: Bãi tắm Thạch Hải, huyện Thạch Hà nằm cách Thành phố Hà Tĩnh chưa đầy 6km, với hệ thống đường giao thông thuận tiệ
VHDN: Biết chúng tôi đến tìm hiểu tính hiệu quả của mô hình “Cây xoài nhà tôi” hiện ra sao, ông Võ Việt Hưng – Giá
VHDN: Hơn 7 năm, Hà Tĩnh bắt tay xây dựng nông thôn mới, cũng từ đó nông thôn mới từng bước, từng bước ăn sâu vào trong
Tỉnh Thái Nguyên xác định, năm 2018 là năm rất quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị Quyết XII của Đảng, tỉnh sẽ tập tru
VHDN: Sáng 03/03/2018, tại xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà UBND huyện, Ban Chỉ đạo NTM huyện Thạch Hà tổ chức sơ kết 3 thán
VHDN: Đoàn kết là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, một trong những nhân tố quyết định tạo thành sức mạnh tổng hợp để Đảng bộ và nh
VHDN: Năm 2017, trong bối cảnh khó khăn với sự cố môi trường biển, thiên tai, lụt bão, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhâ
1 2

Đối tác của chúng tôi