Sự kiện - chuyên đề:

Hội doanh nghiệp Yến Sơn Hà Trung Thanh Hóa: Phát huy hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững.

VHDN: Hội doanh nghiệp Yến Sơn, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa được thành lập vào năm 2018. Trải qua thời gian phát triển với không ít khó khăn, thách thức, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, đã giúp Hội hoạt động ngày càng hiệu quả, không những trở thành chỗ dựa vững chắc cho các thành viên của Hội mà còn đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Kể từ khi được thành lập, lúc đầu chỉ có 18 thành viên , nhờ sự động viên, ủng hộ của chính quyền địa phương, tính đến thời điểm cuối năm 2020 hiện nay xã đã có thêm 22 thành viên. Năm 2020, tổng doanh thu của các doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX) đạt gần 150 tỷ đồng, đã nộp vào ngân sách Nhà nước gần 5 tỷ đồng và giải quyết cho 300 lao động  trong và ngoài địa phương;  thu nhật  bình quân của lao động từ 4-8 triệu đồng/người/tháng.

Chủ Tịch: Nguyễn Văn Long đang phát biểu tại buổi hội nghị

Nội dung trọng tâm, được chú trọng nhất trong hoạt động của Hội là công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp thành viên. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quy phạm pháp luật, hội nhập kinh tế quốc tế là những nội dung quan trọng mà Hội doanh nghiệp Yến Sơn chú trọng triển khai. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh, cập nhật kịp thời các quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để hướng dẫn và thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thành viên.

Nhận thấy, phần lớn các doanh nghiệp, HTX thành viên trongHội có quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh còn đơn điệu, manh mún, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thấp, chưa chủ động mở rộng hình thức kinh doanh. Các công ty, HTX mới thành lập chưa tiếp cận được nguồn vốn để đầu tư máy máy móc, trang thiết bị, các chính sách của của Đảng và Nhà nước còn hạn chế. Hội doanh nghiệp Yến Sơn đã định hướng các thành viên theo phương hướng sản xuất đa ngành đa nghề, mở rộng hình thức kinh doanh theo nhu cầu thị trường, tạo mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong việc cung ứng đầu vào đầu ra của các sản phẩm. ngoài ra tuyên truyền sâu rộng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp thành viên. Các DN được tư vấn về thủ tục thuê mặt bằng, đầu tư, thuế, bảo hiểm xã hội, vướng mắc về pháp lý trong sản xuất, kinh doanh, thủ tục đăng ký thành lập mới… Không những thế, hàng năm hiệp hội luôn chú trọng công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh các DN, doanh nhân có nhiều đóng góp cho kinh tế địa phương, tạo nhiều việc làm cho lao động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp cho DN, chia sẻ khó khăn, thách thức giúp các DN vươn lên. Chính những hoạt động này là cầu nối quan trọng thúc đẩy DN phát triển, tạo thêm uy tín, vị thế cho hiệp hội, thu hút thêm hội viên xây dựng ngôi nhà chung ngày càng phát triển.

     

Các hội doanh nghiệp trong xã được tặng bằng khen

Ông Nguyễn Ngọc Nghiêm, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Yên Sơn chia sẻ: “Xác định công tác phát triển, kết nối và hỗ trợ hội viên là nhiệm vụ trọng tâm, trong thời gian tới, hiệp hội sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò cầu nối đối thoại, tập hợp nguyện vọng, nhu cầu phản ánh của các DN gửi đến các cấp chính quyền để cùng kiến tạo những giải pháp tháo gỡ, tạo sự kết nối giữa cộng đồng DN và các cơ quan Nhà nước, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.

Hồng Thắm

09:07:54 25-01-UTC

VHDN: Hội doanh nghiệp Yến Sơn, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa được thành lập vào năm 2018. Trải qua thời gian phát triển với không ít khó khăn, thách thức, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, đã giúp Hội hoạt động ngày càng hiệu quả, […]

Đối tác của chúng tôi