Sự kiện - chuyên đề:

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản tỉnh Nghệ An

VHDN: Ngày 8/5, tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản tỉnh Nghệ An. Tham dự có ông Trương Đình Tuyển -nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Tổ trưởng tổ Tư vấn KT-XH của tỉnh; PGS.TS Trần Đình Thiên – nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; PGS.TS Đặng Văn Bài – Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia; lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; các nhà khoa học đầu ngành trong nước.

             

Toàn cảnh hội thảo

Trên địa bàn Nghệ An hiện có trên 2.600 di tích, danh thắng, với 429 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 142 di tích quốc gia, gần 300 di tích cấp tỉnh và trên 2000 di tích chưa được xếp hạng. Theo đánh giá Nghệ An nằm trong vùng văn hóa xứ Nghệ với bản sắc riêng, không trộn lẫn với các tiểu vùng văn hóa khác. Tuy tiềm năng rất lớn nhưng tại nhiều nơi, các di sản văn hóa – lịch sử đang ngày một xuống cấp, nhiều di sản đang bị lãng quên.

Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản” nhằm mục tiêu đánh giá lại đúng giá trị, tiềm năng của hệ thống các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Làm rõ những vấn đề xung quanh mối quan hệ giữa việc bảo tồn và phát  triển di sản. Đề xuất các giải pháp phù hợp để khai thác, phát huy giá trị di sản nhằm hiện thực hóa nguồn tài nguyên này cho sự phát triển du lịch, tạo động lực mới cho sự phát triển văn hóa, xã hội và các ngành kinh tế khác.

Nguyên Bộ trưởng Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Trương Đình Tuyển phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo đã có 37 tham luận tập trung làm rõ 3 nội dung chính gồm: Giá trị, tiềm năng của hệ thống di sản văn hóa tỉnh Nghệ An; Kinh tế di sản – động lực mới cho phát triển; Một số định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản tỉnh Nghệ An. Nhiều tham luận đã đưa ra những quan điểm tiếp cận mới trong công tác quản lý di sản như: Phát triển kinh tế di sản nhìn từ góc độ di tích danh thắng ở nhiều địa phương trong cả nước; Thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Quản lý, bảo tồn và phát huy di tích khảo cổ học, hiện trạng và giải pháp; Bảo tồn, phát huy không gian và hình thức trình diễn dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trong thời kỳ cách mạng 4.0; Sông Lam, tiềm năng hấp dẫn về văn hóa du lịch ở Nghệ An…

Theo ông Trương Đình Tuyển – Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế- xã hội tỉnh Nghệ An: Phát huy giá trị kinh tế di sản không chỉ là trách nhiệm riêng của cán bộ quản lý văn hoá mà còn là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nói chung và của cộng đồng. Điều cần thiết đó là phái đổi mới tư duy, trách nhiệm của người lãnh đạo, người làm công tác quản lý di sản, ngành văn hóa. PGS.TS Trần Đình Thiên, Tổ phó Tổ tư vấn kinh tế, xã hội tỉnh cho rằng: Nghệ An có kho tàng di sản rất phong phú nhưng chưa phát triển được. Việc “ứng xử” với tài sản di sản văn hoá cần phải đổi mới, có cách tiếp cận hoàn toàn khác, không chỉ dừng lại việc nâng cấp, tu sửa. Đây không chỉ là khó khăn thách thức riêng của Nghệ An mà của nhiều tỉnh trong cả nước. Và theo ông cần phải định nghĩa đúng về kinh tế di sản, xác định được nguồn lực và thể chế để phát triển kinh tế di sản. Gợi ý về phát triển kinh tế di sản, ông cho rằng phải có từng cách tiếp cận khác nhau đối với những di sản đang còn có thể bảo tồn, những di sản đã mất đi muốn bảo tồn. Với Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng Kim Liên phải có những giá trị khác biệt, đặc biệt hơn so với những làng quê Việt Nam khác; cần cách điệu hóa, nghệ thuật hóa để đạt được giá trị nghệ thuật và tính linh thiêng cao hơn…

Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia Đặng Văn Bài phát biểu kết luận

Tại hội thảo, PGS.TS Đặng Văn Bài – Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia bày tỏ tin tưởng các cơ quan liên ngành tỉnh Nghệ An sẽ được hiện thực hoá để bảo tồn bền vững và phát huy giá trị cũng như phát triển kinh tế di sản Nghệ An trong thời gian tới.

Trần Tình

09:37:31 10-05-2019

VHDN: Ngày 8/5, tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản tỉnh Nghệ An. Tham dự có ông Trương Đình Tuyển -nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Tổ trưởng tổ Tư vấn KT-XH của tỉnh; […]

Đối tác của chúng tôi