Sự kiện - chuyên đề:

Cả nước có 112.800 doanh nghiệp đăng ký lập mới trong 9 tháng

Cả nước có 112.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.272,3 nghìn tỷ đồng, tăng 31,9% về số doanh nghiệp, tăng 6,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.

Theo TTXVN

08:38:56 04-10-2022

Đối tác của chúng tôi