Sự kiện - chuyên đề:

Cải cách hành chính tại Nghệ An: Góc nhìn đa chiều từ VCCI và Hiệp hội Doanh nghiệp

VHDN: Mặc dù được đánh giá là địa phương có sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính (CCHC), nhưng tỉnh Nghệ An cần có những đột phá mang tính thực chất hơn nữa, để thực sự tạo động lực cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

Nhiều hội nghị, hội thảo về công tác CCHC được tỉnh Nghệ An tổ chức.

Công tác CCHC tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2018 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách tài chính công đến xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành dành nhiều sự quan tâm đặc biệt.

Theo đó, các quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật với nội dung, hình thức chất lượng hơn. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm. Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành các Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC, Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC trọng tâm, nhiều TTHC đã được rà soát, kiến nghị bãi bỏ hoặc đơn giản hóa, giảm bớt thời gian thực hiện. Cụ thể: Sở Nội vụ đã rút ngắn thời gian giải quyết của 40 TTHC từ 2 – 5 ngày; Sở Giao thông – Vận tải ứng dụng phần mềm bấm số thứ tự tự động có chụp ảnh để đảm bảo tính công bằng và chính xác; Cục Thuế tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết các TTHC… Đặc biệt, cơ chế một cửa và một cửa liên thông tiếp tục được các đơn vị, địa phương quan tâm và tiến hành triển khai theo đúng quy định. Đến nay, cơ chế Một cửa đã được thực hiện tại tất cả các sở, ban, ngành; 21/21 huyện, thành, thị; 480/480 xã, phường, thị trấn và cơ chế một cửa liên thông hiện đại cấp huyện đã được 15/21 huyện, thị triển khai.

Ông Phí Trọng Đức – Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chi nhánh Nghệ An cho biết, trong những năm qua, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đã cắt giảm thời gian TTHC ở nhiều lĩnh vực. Việc CCHC, cắt giảm các thủ tục không cần thiết đã giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả công việc của công chức, viên chức. Mấy năm qua, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nghệ An đã có nhiều khởi sắc, từ vị trí 32 năm 2015, năm 2016 tăng 7 bậc đứng vị trí 25 thì năm 2017 tiếp tục tăng 4 bậc xếp thứ 21, đứng đầu trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Đây là vị trí cao nhất từ trước tới nay của tỉnh Nghệ An. Kết quả vị trí thứ hạng PCI đã minh chứng cho những nỗ lực của các cấp chính quyền trong công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. “Tuy nhiên, tỉnh cần phối hợp với VCCI và các Hiệp hội Doanh nghiệp trong việc triển khai Bộ Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI: Department and District Competitiveness Index) để lấy ý kiến từ các doanh nghiệp, người dân về mức độ hài lòng của các sở, ngành, địa phương một cách thường xuyên. Bằng cách này, nhân dân và doanh nghiệp mới có thể giám sát, đánh giá, chấm điểm các cơ quan công quyền nhằm thực hiện tốt hơn nữa chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp và người dân là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển”, ông Phí Trọng Đức nhấn mạnh.

Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp làm thủ tục tại bộ phận một cửa, Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Xuân Thống)

Hiện nay, các sở, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, sửa đổi, sắp xếp lại bộ máy, bổ sung hệ thống quy chế nội bộ đảm bảo các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Cụ thể, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh được thành lập, trực thuộc UBND tỉnh; Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp Nghệ An được thành lập, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư… Đến quý I/2018, đã có nhiều đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, còn lại các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Có 197/197 đơn vị sự nghiệp đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, 49 % đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính…

Nhìn nhận về lĩnh vực này, ông Trần Anh Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Nghệ An cho biết: “Người dân và doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hài lòng về công tác CCHC mà tỉnh thực hiện trong thời gian qua. Tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp vẫn còn”. Ông mong rằng, tỉnh Nghệ An cần nỗ lực và quyết liệt hơn nữa trong CCHC, cần tinh giảm tổ chức bộ máy nhằm giảm số người ăn lương ngân sách, công tác quy hoạch cán bộ cần chọn đúng người để tạo điều kiện thu hút người tài, lấy con người làm trọng tâm để công tác CCHC ngày càng đáp ứng được sự mong mỏi, hài lòng từ phía người dân và doanh nghiệp. Trong khi đó, đại diện VCCI Nghệ An cũng cho rằng, công tác CCHC của Nghệ An vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Tình trạng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quá một lần/năm, chưa đúng với tinh thần Chỉ thị 20 ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ “về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp” vẫn còn tiếp diễn, chưa giải quyết triệt để gây nhiều phiền phức cho doanh nghiệp, tuy nhiên những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp chưa được tiếp thu, tháo gỡ, khắc phục. Chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở một số cơ quan, đơn vị còn thấp; tổ chức bộ máy nhiều nơi còn cồng kềnh; kỷ luật, kỷ cương hành chính công chưa thực sự nghiêm; còn thiếu đồng bộ trong việc triển khai ứng dụng CNTT, hiện đại hóa nền hành chính. Mặc dù Chỉ số PCI đã tăng nhiều so với mấy năm trước đây nhưng thiếu bền vững, một số chỉ số thành phần chưa được cải thiện, thậm chí giảm như: gia nhập thị trường, tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng và thiết chế pháp lý. Bên cạnh đó, các chỉ số xếp hạng CCHC (PARINDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) các năm qua còn thiếu ổn định đã cho thấy các cấp chính quyền tỉnh nhà cần phải cải thiện hơn nữa nhằm tăng cường hiệu quả quản trị và hành chính công trong thời gian tới, đồng thời kiến tạo một môi trường kinh doanh và đầu tư minh bạch, thông thoáng hơn, giảm chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xuân Thống – Duy Hùng

14:54:18 10-09-2018

VHDN: Mặc dù được đánh giá là địa phương có sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính (CCHC), nhưng tỉnh Nghệ An cần có những đột phá mang tính thực chất hơn nữa, để thực sự tạo động lực cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Công tác […]

Đối tác của chúng tôi