Sự kiện - chuyên đề:

Công ty CP Vận Tải Ô Tô 5- Nghệ An : Đổi mới hoạt động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng tầm thương hiệu

VHDN: Công ty CP Vận tải Ô tô số 5 là doanh nghiệp cổ phần với 49,37% phần vốn thuộc 1 cổ đông tổ chức là Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam và 50,63% phần vốn thuộc về 98 cổ đông cá nhân trong và ngoài Công ty.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Nghệ An Đào Quang Nghị và ông Đặng Hải Châu – Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam ghi nhận kết quả mà Công ty đạt được tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 – Ảnh: Khánh Hồng.

Là một doanh nghiệp hoạt động đa ngành, nghề, năm 2019 hoạt động kinh doanh kho bãi ổn định, hệ số cho thuê kho, ki ốt luôn đạt trên 90%; hoàn thiện việc xây dựng cơ sở vật chất mới cho Trung tâm Đào tạo lái xe, hệ thống nhà văn phòng, phòng chức năng; đầu tư đổi mới phương tiện dạy lái, trang thiết bị dạy học, thu hút được lượng học viên đông đảo, hoạt động đào tạo lái xe vượt chỉ tiêu đề ra; mở mang thêm nhiều ngành nghề mới như kinh doanh thương mại, kinh doanh và phân phối – showroom, thiết bị điện Lioa góp phần tạo thêm việc làm, tăng doanh thu và nâng cao thu nhập cho người lao động; hoạt động vận tải hàng hóa đi Lào vẫn được duy trì ổn định.

Tình hình tài chính công ty được kiểm soát tốt, công nợ đảm bảo chặt chẽ không phát sinh nợ khó đòi. Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện trên nguyên tắc tiết kiệm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tuân thủ đúng điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.

Năm 2020, trên cơ sở nhận định những thuận lợi khó khăn, nhất là ảnh hưởng lâu dài của đại dịch Covid – 19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT xác định tiếp tục giữ vững các ngành nghề truyền thống, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động đào tạo lái xe ô tô, mở rộng đào tạo và sát hạch lái xe mô tô A1; khai thác tối đa hiệu quả kinh doanh kho; đẩy mạnh phương thức bán hàng tăng doanh thu cho hoạt động kinh doanh thương mại; tiếp tục nghiên cứu mở mang ngành nghề mới…

Để thực hiện được những mục tiêu đề ra, Công ty đề ra các giải pháp: Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT; nâng cao hiệu quả phân tích, dự báo và ứng phó kịp thời với các biến động của thị trường; tập trung đầu tư phát triển sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông và quyền lợi người lao động; xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp; nâng tầm thương hiệu của Công ty.

Đức Mạnh

 

 

10:31:58 10-07-2020

VHDN: Công ty CP Vận tải Ô tô số 5 là doanh nghiệp cổ phần với 49,37% phần vốn thuộc 1 cổ đông tổ chức là Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam và 50,63% phần vốn thuộc về 98 cổ đông cá nhân trong và ngoài Công ty. Là một doanh nghiệp hoạt […]

Đối tác của chúng tôi