Sự kiện - chuyên đề:

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch: Bồi dưỡng kiến thức về ATVSLĐ cho cán bộ chủ chốt, người lao động

VHDN: Hưởng ứng “Tháng công nhân”, “Tháng hành động ATVSLĐ và PCCN”, ngày 11-5, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đã tổ chức tọa đàm, trao đổi kiến thức về ATVSLD, nâng cao kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động để chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trên 200 đại biểu là lãnh đạo Tổng Công ty, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên, các thành viên ATVSLĐ của Công ty, đại diện người lao động đã tham dự cuộc tọa đàm.

Các thành viên trong Công ty tuyên thệ làm tốt công tác ATVSLĐ, PCCN, bệnh nghề nghiệp.

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu được nghe giảng viên Khoa Bảo hộ lao động, Trường Đại học Công đoàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về công tác ATVSLĐ, PCCN, bảo vệ môi trường; cách nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro, đưa ra biện pháp ngăn ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trong Công ty. Thông qua tọa đàm nâng cao ý thức, trách nhiệm, những kinh nghiệm để tuyên truyền, vận động người lao động phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp cho hơn 2000 lao động toàn Công ty. Nhờ thực hiện nghiêm túc công tác ATVSLĐ, PCCN, hàng chục năm qua, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch không để xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nào.

Trần Tuấn

20:56:20 11-05-2018

VHDN: Hưởng ứng “Tháng công nhân”, “Tháng hành động ATVSLĐ và PCCN”, ngày 11-5, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đã tổ chức tọa đàm, trao đổi kiến thức về ATVSLD, nâng cao kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động để chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề […]

Đối tác của chúng tôi