Diễn đàn kinh tế khu vực Duyên hải phía Bắc năm 2019 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Đây là năm đầu tiên Diễn đàn kinh tế khu vực duyên hải phía Bắc được tổ chức. Tiếp đó, kể từ năm 2019, VCCI quyết định sẽ phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thường niên Diễn đàn này.

Diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường liên kết trong chiến lược phát triển kinh tế vùng và môi trường kinh doanh giữa các tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải phía Bắc. Đây sẽ là cơ hội để các địa phương giới thiệu chiến lược phát triển kinh tế, môi trường kinh doanh và định hướng thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Hội nghị doanh nghiệp khu vực duyên hải phía Bắc năm 2018

Ngoài ra, Diễn đàn còn đi sâu đánh giá kết quả hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp năm 2018, phương hướng triển khai hoạt động năm 2019; đánh giá chỉ số PCI của các tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải phía Bắc… nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Thế mạnh của mỗi địa phương sẽ tạo ra 1 thế mạnh chung, điểm đột phá cho các tỉnh, thành phố thuộc khu vực duyên hải phía Bắc trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế vùng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào khu vực trong những năm tới.

Theo dự kiến, Diễn đàn sẽ có sự tham dự của 800 đại biểu, gồm: Lãnh đạo các bộ, ban ngành, VCCI, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải phía Bắc, lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp khu vực duyên hải phía Bắc.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch VCCI sẽ trao bằng khen cho các tổ chức, các hiệp hội, các doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc năm 2018.

Được biết, những năm qua Phòng Thương mai và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều diễn đàn kinh tế tại các vùng kinh tế trọng điểm trên phạm vi cả nước: Diễn đàn kinh tế miền Trung, Diễn đàn kinh tế Đông Nam Bộ… Các diễn đàn này đều được đánh giá cao về tầm ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế vùng và đã trở thành diễn đàn quan trọng.

Theo enternews